Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat. Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Polsat”), której właścicielem jest spółka Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. („Polkomtel Infrastruktura”) (będąca spółką zależną Emitenta). W szczególności Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci telekomunikacyjnej Grupy Polsat. W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności zbycie udziałów reprezentujących do 100% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, zbycie całości lub wybranych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, zawarcie partnerstwa strategicznego lub utworzenie joint-venture z inwestorem strategicznym. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu wsparcia realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy Polsat. W związku z tym, Spółka planuje zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, jak również zezwolić wybranym oferentom na przeprowadzenie badania due diligence Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura. Doradcą finansowym Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych będzie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k., a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. Spółka informuje również o podjęciu w dniu 23 września 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej, której właścicielem jest Polkomtel Infrastruktura. Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

źródło: Cyfrowy Polsat, Raport bieżący RB nr 28/2020

(wydaje się, że zamiar zbycia aktywów Spółki „córki” Polkomtel Infrastruktura może być planem długofalowego procesu zbycia Polkomtel i pozostałych spółek telekomunikacyjnych w całości podmiotowi, który zaoferowałby taką kwotę transakcyjną, aby właścicielowi opłacało się transakcję sfinalizować. Z kolei pozyskane środki przeznaczyłby na rozwój rokujących branż, w które w czasie kolejno się angażuje. Zbycie Polkomtel Infrastruktura raczej nie posłuży grupie do poprawy efektywności telekomunikacyjnej, a już tym bardziej do rozwoju sieci 5G, dla którego to segmentu posiadanie własnej infrastruktury, inżynierów sieciowych, radiowców stanowią kluczowe narzędzia biznesowo-technologiczne. To, co zadziało się w przypadku Play oraz to co widzimy w przypadku grupy Cyfrowego Polsatu, to pierwsze skutki zachwiania procesu decyzyjnego po stronie polskiego rządu w zakresie ostatecznego kształtu infrastruktury 5G, wyboru podmiotów jej dostarczających, ale również dystrybucji częstotliwości, co paraliżuje decyzje biznesowe po stronie firm telekomunikacyjnych w czasie, a co za tym idzie generuje dodatkowe koszty. Wydaje się, że kroki P4 i CP, to nie wszystko, co zobaczymy na polskim rynku telekomunikacyjnym w najbliższym czasie   – dop. red.)

4 komentarze

  1. Taki model biznesowy działa na zachodzie u wielu operatorów więc dlaczego miałby nie działać u nas? Sprzedaż daje kasę operatorowi, odpowiednią umowa jest spisywana by móc dalej z tej infrastruktury korzystać za to zdecydowanie mniejsze koszta roczne operatora.

    • Oczywiście, takiego układu przekreślać nie można. Na pewno jednak skutkuje zdecydowanie mniejszą elastycznością działania po wstępnym etapie po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze można coś w niej wynegocjować. Potem, to już typowy biznes

      • Masz rację – potem to już typowy biznes z maksymalizacją zysków, a więc i cięciem kosztów. Branża telko pracownikom nie płaci za dobrze (choćby przysłowiowi górnicy więcej zarabiają). Nowy, zapewne oszczędny właściciel, będzie miał problemy z motywacją pracowników, rotacją, a więc niedoświadczoną kadrą, a klienci z jeszcze gorszą jakością. I być może upadnie argument o „polskiej sieci”, bo zapewne nabywca będzie zagraniczny.

  2. Polkomtel jest kulą u nogi dla Solorza. Plus cały czas pracuje na starych 20 letnich systemach IT i podoklejanych aktualizacjach. Sieciowo też nie jest dobrze co widać po ilości stacji bazowych oraz używanych na nich częstotliwości. Może tak być, że Plus pójdzie w ślady Play-a.

Comments are closed.