Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014

Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014. W dniach 2 października 2020 r. –  2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził konsultacje projektów rozstrzygnięć w zakresie:
1. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji
do 2 Mb/s włącznie – decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020);
2. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s – postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020).
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły niezastrzeżone stanowiska złożone przez:
1. Emitel S.A.;
2. Orange Polska S.A.;
3. Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej;
4. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (wyłącznie w postępowaniu dotyczącym krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s). Stanowiska zostały włączone do akt toczących się postępowań i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych.
Pliki:
stanowisko konsultacyjne emitel rynek4 – 221 KB plik PDF
stanowisko konsultacyjne kigc rynek4 – 226 KB plik PDF
stanowisko konsultacyjne orange rynek4 – 1,0 MB plik PDF
stanowisko konsultacyjne pike rynek4 – 131 KB plik PDF

źródło: UKE