Szukaj po tagu: usługi w stałej lokalizacji

Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014. W dniach 2 października 2020 r. –  2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził konsultacje projektów rozstrzygnięć w zakresie: 1. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie – decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020); 2. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s – postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020). W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły niezastrzeżone stanowiska złożone przez: 1. Emitel S.A.; 2. Orange Polska S.A.; 3. Krajową Izbę… Czytaj dalej →

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014. 2 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji oraz postanowienia w zakresie: 1. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie: – decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020); 2. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s: – postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020). W ww. rozstrzygnięciach Prezes UKE określił rynek właściwy, ustalił, czy występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, stwierdził występowanie skutecznej konkurencji, uchylił obowiązki regulacyjne w uzasadnionych przypadkach. Konsultacje potrwają 30 dni…. Czytaj dalej →

Scroll To Top