Francuski Orange uruchamia sieć 5G w paśmie 3.5GHz od 3 grudnia 2020 r.

Jak informuje francuska centrala Spółki Orange – operator od 3. grudnia br. uruchamia pierwsze usługi 5G, w 16 administracyjnych obszarach kraju. Szerokość pasma podstawowego dla potrzeb 5G, wylicytowana przez Spółkę w ramach aukcji wynosi 90MHz. Orange dodaje, że pojemność sieci będzie również uzupełniona o suplementarny zakres 2100MHz tam, gdzie klienci mają już dostęp do usług 4G. Teoretyczne prędkości tak zorganizowanej sieci mogą sięgać nawet 2.1Gbps. Warte podkreślenia jest to, że również w związku z Covid-19 – w sieci, głównie na terenach gdzie statystyki notują największy ruch sieciowy – ów ruch wzrósł w okresie rocznym: wrzesień 2019 – wrzesień 2020 aż o 40%. Dlatego działania, związane z implementacją sieci 5G w pierwszym etapie skoncentrują się właśnie na tych obszarach, aby zagwarantować klientom dotychczasową jakość sieci, a nawet ją poprawić. Istotnym elementem sieci 5G, na co operator w komunikacie zwraca szczególną uwagę jest oszczędność energetyczna stacji. Usługi 5G aktywują się na żądanie terminala, co sprawia, że zużycie prądu przez stację jest ograniczane. W ramach pakietów 5G klientom gwarantuje się cztery plany taryfowe, z maksymalną paczką transmisji danych, sięgających 200GB. Orange dodaje, że przy wdrażaniu 5G niebagatelny wpływ ma współpraca z samorządami, które generują kierunek rozwoju przyszłych usług, w tym tych opartych na internecie rzeczy, rozwiązaniach inteligentnych i rozwiązaniach, wymagających nowoczesnych technologii w przemyśle
komunikat prasowy w języku angielskim

źródło: Orange (Francja)