Przymusowy wykup akcji Play Communications SA i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Przymusowy wykup akcji Play Communications SA i zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Rada Dyrektorów Play Communications SA („Spółka”) informuje, że Iliad S.A. działając poprzez Iliad Purple S.A.S. („Iliad Purple”) ogłosił przymusowy wykup pozostałych 8.494.848 akcji Spółki (tj. 3,3% całości) w dniu 21 grudnia. Cena wykupu w wysokości 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za akcję zostanie wypłacona tym akcjonariuszom, którzy nie zgłosili swoich akcji w trakcie dobrowolnego wezwania. Datę rozliczenia ustalono na 23 grudnia 2020 roku.
Iliad Purple powołał Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku z procedurą przymusowego wykupu.
Podstawa prawna: Art. 17 pkt 1 MAR – informacje poufne.

źródło: Play