Szukaj po tagu: wezwanie

Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania. Data: 27 wrz 2021 Numer Raportu: 22/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 opublikowanego dnia 27 września 2021 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2021 r. Zarząd… Czytaj dalej →

Przymusowy wykup akcji Play Communications SA i zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Rada Dyrektorów Play Communications SA („Spółka”) informuje, że Iliad S.A. działając poprzez Iliad Purple S.A.S. („Iliad Purple”) ogłosił przymusowy wykup pozostałych 8.494.848 akcji Spółki (tj. 3,3% całości) w dniu 21 grudnia. Cena wykupu w wysokości 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych) za akcję zostanie wypłacona tym akcjonariuszom, którzy nie zgłosili swoich akcji w trakcie dobrowolnego wezwania. Datę rozliczenia ustalono na 23 grudnia 2020 roku. Iliad Purple powołał Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku z procedurą przymusowego wykupu. Podstawa prawna: Art. 17… Czytaj dalej →

COCOM lipiec 2018. Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1907), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018 r. W formularzu wprowadzone zostały… Czytaj dalej →

Scroll To Top