Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2020

Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2020. Prezentujemy raport z przeprowadzonej kontroli dostępności biur obsługi klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 17 września do 27 października 2020 roku na terenie całego kraju i miała na celu weryfikację przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 464). Tegoroczna kontrola została przeprowadzona w 33 salonach największych ogólnokrajowych operatorów kablowych i stacjonarnych:
– UPC Polska sp. z o.o.,
– Vectra S.A.,
– Toya sp. z o.o.,
– Inea S.A.
Ocenie została poddana dostępność architektoniczna BOKów oraz zakres i jakość świadczonych w nich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
W załączonym pliku przedstawiamy szczegółowe wyniki kontroli.
Pliki:
Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2020 – 852 KB plik PDF

źródło: UKE