Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne dla powiatu wrocławskiego

Na prośbę naszych Czytelników podajemy kolejny link do zawartości serwisu jednostki samorządu terytorialnego, związanej ze zgłoszeniem instalacji, wytwarzających pola elektromagnetyczne. Tym razem jest to Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – dla powiatu wrocławskiego
informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
Pozycje datowane najnowszą datą odnajdziemy na końcu spisu

źródło: Starostwo Powiatowe Wrocław