Plus inwestycje: operator rozpoczyna budowę nowej stacji w Chrzanowie

Plus rozpoczął budowę nowej stacji bazowej w Chrzanowie. Lokalizacja, to południowa część miasta. Kodowy numer stacji: BT-26415.
Kodowa nazwa stacji: CHRZANÓW OSIEDLE ROSPONTOWA
Administracyjny adres lokalizacji: ul. Powstańców Styczniowych.
Współrzędne: 50.118333N / 19.379444E.
Według danych Rejestru urządzeń stacja będzie pracować w oparciu o trzy sektory w azymutach: 40 stopni / 170 stopni / 300 stopni. Wysokość wieży: 45 / 50 metrów.
Przy okazji nadmieniamy, że uruchomienie cytowanej stacji nie załatwi całości problemów, związanych z efektywnością dostępu do sygnału sieci w mieście, zatem potrzebne są kolejne inwestycje operatora w Chrzanowie.
Zdjęcia stacji według stanu na dziś poniżej.
źródło: informacja własna