Plus inwestycje: operator likwiduje dwie stacje bazowe

Jak wynika z ewidencji wniosków GUNB – grupa Polsat Plus zlikwiduje dwie stacje bazowe. Jedną, o numerze kodowym BT-44261 Tuczno, drugą – o numerze kodowym BT-13768 w Biała PDL Tysiąclecia.

źródło: GUNB