Konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych Orange Polska

Konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych Orange Polska. 24 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „UPC”) do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej „Sieć POPC”).
Konsultacje potrwają 30 dni.
Przedmiotem decyzji jest określenie warunków zapewnienia przez OPL dostępu na rzecz UPC do Sieci POPC w celu świadczenia przez UPC publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Projekt decyzji dotyczy całokształtu współpracy, w tym rozstrzygnięcia najistotniejszych aspektów współpracy międzyoperatorskiej dotyczących m.in.:
– zakresu czasowego i przedmiotowego obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego przez OPL na rzecz UPC,
– budowy i udostępniania przyłącza telekomunikacyjnego,
– wysokości opłat za usługi hurtowe.
Przygotowując projekt decyzji Prezes UKE kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia niedyskryminujących i proporcjonalnych warunków dostępu. Z tego względu treść projektu decyzji oparta jest na ofercie hurtowej OPL zaakceptowanej przez Prezesa UKE, umowach o dostęp, zawartych przez OPL z Operatorami Korzystającymi oraz zasadach dostępu hurtowego, określonych w GBER i dokumentacji konkursowej POPC. Takie rozwiązanie powinno zwiększyć efektywność dostępu hurtowego do Sieci POPC co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie dostępności usług dla użytkowników końcowych.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WPS.6080.1.2021”. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Powiązane pliki:
projekt decyzji opl upc do konsultacji – 819 KB plik PDF
zalacznik nr 10 do czesci i – 562 KB plik PDF
zalacznik nr 10 do czesci iv – 615 KB plik PDF
zalacznik nr 10 do czesci v – 503 KB plik PDF
zalacznik nr 11 do czesci i – 509 KB plik PDF
zalacznik nr 11 do czesci iv – 514 KB plik PDF
zalacznik nr 11 do czesci v – 422 KB plik PDF
zalacznik nr 12 do czesci i – 565 KB plik PDF
zalacznik nr 12 do czesci iv – 440 KB plik PDF
zalacznik nr 13 do czesci i – 572 KB plik PDF
zalacznik nr 13 do czesci iv – 536 KB plik PDF
zalacznik nr 14 do czesci i – 566 KB plik PDF
zalacznik nr 14 do czesci iv – 364 KB plik PDF
zalacznik nr 15 do czesci i – 540 KB plik PDF
zalacznik nr 15 do czesci iv – 512 KB plik PDF
zalacznik nr 16 do czesci i – 623 KB plik PDF
zalacznik nr 17 do czesci i – 432 KB plik PDF
zalacznik nr 18 do czesci i – 103 KB plik DOC
zalacznik nr 1 do czesci i – 501 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do czesci ii – 406 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do czesci iii – 422 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do czesci iii a – 652 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do czesci iv – 553 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do czesci v – 438 KB plik PDF
zalacznik nr 1 do decyzji – 1,9 MB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci i – 579 KB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci ii – 431 KB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci iii – 441 KB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci iii a – 451 KB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci iv – 550 KB plik PDF
zalacznik nr 2 do czesci v – 475 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci i – 412 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci ii – 404 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci iii – 443 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci iii a – 580 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci iv – 619 KB plik PDF
zalacznik nr 3 do czesci v – 453 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci i – 493 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci ii – 424 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci iii – 442 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci iii a – 390 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci iv – 397 KB plik PDF
zalacznik nr 4 do czesci v – 421 KB plik PDF
zalacznik nr 5 do czesci i – 535 KB plik PDF
zalacznik nr 5 do czesci ii – 424 KB plik PDF
zalacznik nr 5 do czesci iii a – 590 KB plik PDF
zalacznik nr 5 do czesci iv – 420 KB plik PDF
zalacznik nr 5 do czesci v – 478 KB plik PDF
zalacznik nr 6 do czesci i – 25 KB plik XLSX
zalacznik nr 6 do czesci ii – 403 KB plik PDF
zalacznik nr 6 do czesci iii a – 420 KB plik PDF
zalacznik nr 6 do czesci iv – 621 KB plik PDF
zalacznik nr 6 do czesci v – 457 KB plik PDF
zalacznik nr 7 do czesci i – 730 KB plik PDF
zalacznik nr 7 do czesci ii – 495 KB plik PDF
zalacznik nr 7 do czesci iv – 415 KB plik PDF
zalacznik nr 7 do czesci v – 440 KB plik PDF
zalacznik nr 8 do czesci i – 735 KB plik PDF
zalacznik nr 8 do czesci iv – 415 KB plik PDF
zalacznik nr 8 do czesci v – 444 KB plik PDF
zalacznik nr 9 do czesci i – 720 KB plik PDF
zalacznik nr 9 do czesci iv – 556 KB plik PDF
zalacznik nr 9 do czesci v – 548 KB plik PDF

źródło: UKE

Materiał powiązany:
Orange światłowód: jak się buduje POPC i jak wygląda nadzór nad prowadzonymi inwestycjami? Wracamy do Piechowic z głosem operatora