Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 roku: oferty z Disney+, dołączenie Antyweb.pl oraz testy NesoBusa

Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 roku: oferty z Disney+, dołączenie Antyweb.pl oraz testy NesoBusa. W III kwartale br. Grupa Polsat Plus dynamicznie rozwijała się we wszystkich segmentach swojej działalności.
Klientom:
Polsat Box,
– sieci Plus,
– Netii i
– Polsat Box Go
zaoferowała oferty z Disney+.

Do Grupy Interia dołączył serwis Antyweb.pl, wzmacniając działalność Grupy w obszarze mediów online. Dynamicznie rozwijane były projekty kolejnych farm wiatrowych i konsekwentnie kompletowany pełen łańcuch wartości gospodarki opartej o zielony wodór.
Grupa Polsat Plus w III kwartale br.:
Oferowała atrakcyjne oferty z serwisem Disney+ w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go.

Nabyła 70% udziałów w spółce Antyweb.pl, dzięki czemu Antyweb.pl, jeden z najważniejszych serwisów w Polsce piszący o tym, co dzieje się w polskim i światowym Internecie, dołączył do Grupy i wzmocnił jej segment online.

–  Rozbudowywała portfolio smartfonów 5G, popularyzując ofertę najszybszego i najlepszego w Polsce Internetu 5G Plusa.

–  Polsat Box Go zapowiedział premierę 10 nowych polskich seriali w ciągu kilku miesięcy. W serwisie zadebiutowały już: „Rodzina na Maxa”, „Wotum nieufności” i „Lulu”.

–  NesoBus, autobus wodorowy Grupy Polsat Plus i ZE PAK, woził pierwszych pasażerów w kilku polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Koninie i Warszawie oraz otrzymał medal na targach TransExpo 2022 w Kielcach.

–  Otrzymała nagrodę główną „Firmy Roku” Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyróżnienie przyznano za sukces biznesowy Grupy, a także podejmowane przez nią i jej założyciela, Pana Zygmunta Solorza, inicjatywy społeczne i charytatywne.

Podpisała nowe umowy na sponsoring sportowy marki Polsat i Plus zostały partnerami tytularnymi hali w Gdyni Polsat Plus Areny Gdynia, a Netia sponsorem koszykarskiej drużyny Suzuki Arka Gdynia.

Zawarła umowę joint venture z wiodącym środkowoeuropejskim deweloperem HB Reavis, dotyczącą budowy wieżowców biurowych w Porcie Praskim.

Nasza Grupa konsekwentnie rozwija skalę swojego biznesu w dotychczasowych i nowych obszarach, niezależnie od bieżących wyzwań makroekonomicznych. Realizując strategię multiplay, klientom Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go zapewniliśmy oferty z Disney+. Nieprzerwanie inwestujemy w naszą
ofertę programową, w tym najlepszy sport, nowe seriale oraz atrakcyjną ramówkę, rozwijamy też ofertę 5G mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. Jednocześnie dynamicznie rozwijamy segment Czystej Energii, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy potrzebują czystej i taniej energii elektrycznej jak nigdy dotąd. To obok
telewizji, telefonu i dostępu do Internetu usługa absolutnie niezbędna w każdym domu, a nasza Grupa wkrótce zaoferuje mieszkańcom Polski dodaje.
Segment usług B2C i B2B
Grupa Polsat Plus niezmiennie skupia się na zwiększaniu lojalności klientów oraz na budowaniu wartości klienta. Swój cel realizuje poprzez zapewnianie szerokiego portfolio usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych, atrakcyjnych ofert 5G oraz bogatej oferty urządzeń 5G.
Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert łączonych. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł do ponad 71 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku. W segmencie usług przedpłaconych średni przychód na usługę także wzrósł i sięgnął blisko 18 zł. Klienci przetransferowali w pierwszych 9 miesiącach ok. 1475 PB danych, co oznacza wzrost o 13% r/r. Łączna liczba klientów B2B wynosi blisko 70 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięczny
przychód w wysokości ponad 1,4 tys. zł.
To kolejny kwartał dobrych wyników, które pokazu, że nasi klienci chętnie łączą oferowane przez nas usługi telewizyjne i telekomunikacyjne. Coraz chętniej wybierają też taryfy i smartfony 5G w najlepszej w Polsce sieci 5G Plusa. Bardzo dobrze zostały przyjęte nasze oferty z Disney+. Przekłada się to pozytywnie na niezmiennie niski poziom wskaźnika odejść, który wynosi 6,8%, oraz silny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego do ponad 71 zł mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.
Segment mediowy: telewizja i online

Łączna oglądalność kanałów Grupy Polsat Plus zarówno w III kwartale, jak i okresie 9 miesięcy wynosi ok. 23%, zgodnie z założeniami strategicznymi. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu i w III kwartale, i w okresie 9 miesięcy wzrosły odpowiednio o 2,9% i 1% podczas gdy cały rynek reklamy TV był dotknięty lekkimi spadkami. Grupa PolsatInteria posiada 20,5 mln
użytkowników portali, którzy co miesiąc generują średnio 2 mld odsłon, i zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych.
Oglądalność naszych kanałów TV pozostaje na stabilnym poziomie ok. 23%. Na tle dotkniętego spadkami rynku nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu delikatnie rosły. Dzięki temu nasz udział
w rynku reklamy TV wzrósł po 9 miesiącach do poziomu 28,8%. Wyraźny wzrost oglądalności odnotowały nasze kanały informacyjne, w szczególności Polsat News mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. O 600 tys. wzrosła liczba użytkowników naszych serwisów internetowych z Interia.pl na czele, pozostajemy wiodącym wydawcą online dodaje.

Rozwój projektów z obszaru energii odnawialnej

Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus w nowym obszarze Czystej Energii, realizowana wspólnie z ZE PAK, oparta jest na ambitnych celach związanych z docelowym poziomem zainstalowanej mocy zero i niskoemisyjnych źródeł energii oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych.
W III kwartale m.in.:

Nabyty został kolejny projekt farmy wiatrowej w Drzeżewie aktualnie realizowanych jest 5 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy >190 MW.

Farma Brudzew w ciągu 9 miesięcy wyprodukowała niemal 70 MWh zeroemisyjnej energii elektrycznej, która zasilała sieć nadajników Plusa. To doskonały wynik, dlatego Grupa uruchamia już rozbudowę tej farmy o kolejne 12,4 MWp mocy.

Konsekwentna budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze trwa instalacja pierwszego elektrolizera o mocy 2,5 MW, który będzie w stanie wyprodukować 1000 kg zielonego wodoru dziennie.
Zawarto umowę z NEL Hydrogen Dania na dostawę urządzeń do siedmiu stacji tankowania wodoru. Rozpoczęła się budowa pierwszej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Warszawie.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w III kw. o 7,9% do blisko 3,3 mld zł. Skorygowana EBITDA1) wynioa 840 mln zł, a wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy ponad 1,05 mld zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia kształtuje się poziomie 2,64x (dług netto/EBITDA LTM).
Do bardzo satysfakcjonującego wzrostu przychodów Grupy przyczyniły się głównie: konsekwentny wzrost przychodów detalicznych, istotnie wyższe przychody ze sprzedaży urządzeń konsumenckich,
rosnące przychody reklamowe, a także rozpoznane przychody ze sprzedaży i najmu lokali w nowym segmencie nieruchomości. Generujemy gotówkę pomimo rosnących odsetek, presji inflacyjnej oraz realizacji pierwszych inwestycji z segmentu Czystej Energii. Umożliwia nam to wspieranie dalszego konsekwentnego rozwoju projektów w ramach Strategii 2023+ mówi Katarzyna OstapTomann,
Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

_____________

1) EBITDA z wykluczeniem zysku ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych (3.690,8 mln PLN w Q3’21 i 113,4 mln PLN w Q3’22)

[ do prezentowanych wyników dodajmy przypomnienie faktu, związanego z segmentem prepaid w ofercie sieci komórkowej. Niebagatelny wpływ na wyniki tego segmentu mają karty SIM, używane przez obywateli Ukrainy. Należą oni jednocześnie do tej grupy, która ma wpływ na stabilność odpływu klientów, ponieważ otrzymane przez operatora karty SIM podczas przekraczania granicy są utrzymywane w zdecydowanej większości niezmiennie u tego samego operatora – dop. red.]

źródło: Polsat Plus

Materiały powiązane:
– Polsat Plus: podsumowanie wyników (plik PDF)
– Polsat Plus: KPI – wyniki III kwartał 2022 r. (plik Excel)
– Polsat Plus: wyniki 3-go kwartału 2022 r. – prezentacja (plik PDF)
– Polsat Plus: skonsolidowany raport za III kwartał 2022 r. (plik PDF)
– Polsat Plus: prezentacja wyników za II kwartał 2022 r. (plik PDF)
– Polsat Plus: prezentacja wyników za I kwartał 2022 r. (plik PDF)
Zasięg sieci komórkowych: operatorzy globalni posiadają ponad 12 tysięcy stacji LTE, a gdzie jest Plus?
Zasięg: lista stacji T-Mobile oraz Orange w Polsce. W sam raz, czy jednak za mało?