UKE: aktualizacja danych rejestru urządzeń. Regulator wyprzedził czas?

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane Rejestru urządzeń. Przy okazji uporządkowano dotychczasową ewidencję, prezentując informacje na dwóch arkuszach. Pierwszy, zawierający starsze dane, to dane o wnioskach, złożonych przez operatorów od grudnia 2015 roku do dnia 5. grudnia 2022 r. Drugi, obszerniejszy arkusz, to dane z ewidencji wniosków z przedziału dat od 16. grudnia 2022 r. do 23. grudnia 2022 r.
Arkusze datowane są… na 30 grudnia 2022 r., co oznacza że regulator tym razem wyprzedził czas 😉
Powiązane pliki z witryny UKE:
2022-12-30_2023 – 74,6 MB plik XLSX  (dane od 16. grudnia 2022 r. do 23.12.2022 r.)
2022-12-30__2016-2022 – 7,1 MB plik XLSX  (dane od 16. grudnia 2015 r. do 05. grudnia 2022 r.

źródło: UKE