Posts Tagged: Netia

Netia dla Telemaniaków – dwa nowe pakiety z TV. Netia wprowadziła do sprzedaży dwie nowe oferty pakietowe, które łączą dostęp do szybkiego internetu z bogatą ofertą telewizyjną, dopasowaną do potrzeb konkretnych grup widzów. Specjalnie dla fanów sportu powstał pakiet „Dla Kibica”, a dla jego antagonistów pakiet „Dla Kinomaniaka”. Do dotychczas dostępnych w Netii pakietów internet z TV (podstawowy wariant z unikalną na polskim rynku ofertą TV kosztuje 49,90 zł przez cały okres umowy), dołączyły dwie nowe, opracowane specjalnie z myślą o fanach sportu oraz filmów i seriali. Specjalnie dla kibiców powstał wyjątkowy pakiet „Dla Kibica”… Read Article →

Ofiary przestępstw chronione przez system wideokonferencji od Netii. Netia wyposażyła jedną z sal przesłuchań oraz salę rozpraw Sądu Rejonowego w Warszawie w system wideokonferencyjny Netia Video Anywhere. Zastosowanie tej nowoczesnej technologii ma na celu przede wszystkim ochronę świadków, zwłaszcza nieletnich. Ale może też usprawnić codzienną pracę w sądach. Specjalna sala przesłuchań w sądzie przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie została połączona z jedną z sal rozpraw za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego Netii. Rozwiązanie przeznaczone jest dla świadków (w tym zwłaszcza nieletnich) i pozwala na ich odseparowanie od oskarżonych. Netia dostarczyła system Netia Video Anywhere, który jest oparty… Read Article →

Netia: Raport bieżący nr 24/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 maja 2018 r. Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 17 maja… Read Article →

Raport bieżący nr 23/2018 – Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, iź w dniu 18 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FIP FIZAN”) na podstawie art 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zawiadomieniu FIP FIZAN poinformował Spółkę, że w wyniku transakcji zbycia 21… Read Article →

Netia – Raport bieżący nr 20/2018. Zmiany w składzie Zarządu. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Netia”) informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. Pani Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Generalnego. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pani Katarzyna Iwuć nie przedstawiła przyczyn złożenia rezygnacji. Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 18 maja 2018 r., rezygnacje z funkcji Członka Zarządu Spółki, Dyrektora ds. Techniki złożył Pan Stefan Radzimiński…. Read Article →

Scroll To Top