Szukaj po tagu: optymalizacja kosztów

Ogłoszenie wspólnego planu transgranicznego połączenia przez przejęcie pomiędzy POLKOMTEL SP. Z O.O. oraz LITENITE LIMITED. Zarząd Spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430 ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 5164§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 19 grudnia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz… Czytaj dalej →

Na korporacyjnym blogu Orange opublikowano materiał na temat nowoczesnych narzędzi analitycznych, służących późniejszemu podejmowaniu decyzji oraz optymalizacji kosztów. Mowa również o inteligentnej współpracy między urządzeniami, systemach powiadamiania o awariach oraz o wyciągania wniosków do dalszego działania, w oparciu o narzędzia, jak wyżej Zapraszamy do obejrzenia wideo, prezentującego informacje, o których mowa: Zainteresowanych całością publikacji zapraszamy tutaj żródło: Orange

Polski sektor ubezpieczeniowy na dobrej drodze do cyfryzacji. Przyszłością branży są telematyka, sztuczna inteligencja i internet rzeczy. Dzięki nowym technologiom wdrażanym przez firmy ubezpieczeniowe możliwe będzie tworzenie innowacyjnych, spersonalizowanych produktów, dokładniejsza ocena ryzyka, a także szybsza wypłata odszkodowań – takie wnioski płyną z raportu „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, przygotowanego przez Accenture dla Polskiej Izby Ubezpieczeń. Polscy ubezpieczyciele intensywnie testują nowe rozwiązania, jednak nie wszystkie decydują się wdrożyć. Wynika to z barier, wśród których są m.in. trudności w dostępie do zewnętrznych zbiorów danych oraz brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych. – Podobnie jak… Czytaj dalej →

Scroll To Top