Szukaj po tagu: trwały nośnik

Play informuje klientów: ” Zmiana prawa telekomunikacyjnego i nowe zapisy w Umowie. Dzień dobry, Zmieniamy postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), zawartej między nami (między Tobą a firmą Play). Robimy to, ponieważ zmienia się ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wskazane przez nas zmiany wynikają z nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany, które opisujemy w tym piśmie, dotyczą wszystkich umów, zawartych między nami w ofercie abonamentowej i mix. Poniżej opisujemy treść zmian oraz terminy ich wejścia w życie. Od… Czytaj dalej →

Scroll To Top