Konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014. 2 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji oraz postanowienia
w zakresie:
1. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie:
– decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020);
2. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s:
– postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020).
W ww. rozstrzygnięciach Prezes UKE określił rynek właściwy, ustalił, czy występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, stwierdził występowanie skutecznej konkurencji, uchylił obowiązki regulacyjne w uzasadnionych przypadkach.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Projekty rozstrzygnięć wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektów prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu rozstrzygnięcia w sprawie (sygnatura właściwego rozstrzygnięcia)”. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na  naszej stronie.
Pliki:
4 2014 postanowienie – 440 KB plik PDF
4 2014 decyzja deregulacyjna – 468 KB plik PDF

źródło: UKE