UKE: zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował w dniu dzisiejszym dane, związane z wydanymi pozwoleniami radiowymi dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich odnajdziemy również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla częstotliwości radiowych, używanych w stacjach bazowych 2G / 3G / 4G oraz CDMA. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE