MC: Inicjatywa WiFi4EU – 181 gmin z Polski !

WiFi4EU – 181 gmin z Polski ! WiFi4EU, to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych, takich jak: parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc. W ramach tej inicjatywy gminy i miasta na prawach powiatów mogą ubiegać się o specjalne bony. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. Przyznawanie bonów odbywa się cyklicznie. W 2018 roku przyznano 2800 bonów dla samorządów z Europy z czego 130 było z Polski (przy czym 17 zrezygnowało). W edycji bieżącej przyznanych ma zostać 3400 bonów. Wśród zakwalifikowanych gmin-beneficjentów inicjatywy 181 jest z Polski, co plasuje nasz kraj na szóstej pozycji pośród wszystkich 29 uczestników programu. Dodatkowo, na liście rezerwowej znajduje się kolejne 15 polskich miejscowości

Miejsce Kraj Liczba samorządów
1 NIEMCY 510
2 HISZPANIA 510
3 WŁOCHY 510
4 FRANCJA 409
5 RUMUNIA 250
6 POLSKA 181
7 CHORWACJA 142
8 SŁOWACJA 108
9 AUSTRIA 91
10 GRECJA 90
11 CZECHY 86
12 PORTUGALIA 80
13 BELGIA 77
14 WĘGRY 63
15 BUŁGARIA 63
16 SŁOWENIA 34
17 CYPR 32
18 IRLANDIA 22
19 NORWEGIA 20
20 SZWECJA 20
21 LITWA 15
22 HOLANDIA 15
23 FINLANDIA 15
24 ESTONIA 14
25 WLK. BRYTANIA 14
26 ŁOTWA 12
27 DANIA 9
28 LUXEMBURG 5
29 MALTA 3

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji