Karpacz: jak radzą sobie sieci komórkowe ?

W najbliższych dniach wybieramy się na rekonesans sieciowy do turystycznego Karpacza. Podobnie, jak w Szklarskiej Porębie – obie grupy kluczowych operatorów infrastrukturalnych mają tu sporo do zrobienia. Niezaprzeczalnym jest jednak, że podobnie, jak w przypadku drogi do Szklarskiej Poręby, o czym pisaliśmy wcześniej – tak i w mieście Karpacz – przewaga ilościowa stacji w grupie podmiotów Networks! (Orange i T-Mobile) jest widoczna. Występuje również przewaga jakościowa w zakresie monolitu radiowego pracujących pasm. W tzw. łańcuchu drogowym, z centrum Jeleniej Góry do Karpacza, drogą wojewódzką nr 367 w grupie Networks! nie ma ani jednej stacji bez agregacji częstotliwości. W grupie Plusa, to kilka stacji bazowych z rzędu, ze splitem antenowym włącznie. Gdyby handovery między stacjami bazowymi w sieciach obu grup następowały logicznie, a jak nasi Czytelnicy wiedzą, w związku z pasmami o różnych priorytetach, pracującymi na stacjach – bywa z tym różnie – klienci obu grup mogliby skorzystać ze stacji, jak niżej:
A. grupa Networks!
1. Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 27. Dach domu towarowego
2. Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12. Minimaszt na wieżyczce budynku MDK
3. Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 4A. Dach bloku 4-piętrowego
4. Jelenia Góra, ul. Grota-Roweckiego 6. Dach bloku 4-piętrowego
5. Jelenia Góra, ul. Sudecka 42. Dach budynku K.S. „Spartakus”
6. Jelenia Góra, ul. Czarnoleska 2. Maszt Orange przy kościele pw. Św. Judy Tadeusza
7. Łomnica, wieża kościoła
8. Mysłakowice, ul. Daszyńskiego. Maszt Orange
9. Kostrzyca, komin EC
10. Karpacz, ul. Wielkopolska 16. Komin
11. Ścięgny, maszt Orange na terenie „Western-City”
12. Karpacz, Góra „Pohulanka”. Maszt „Emitel”
13. Karpacz, ul. Karkonoska 14. Hotel „Gołębiewski”
14. Karpacz, ul. Spokojna 1. Maszt „Emitel”
15. Karpacz, ul. Turystyczna. Dach budynku dolnej stacji wyciągu na „Kopę”
B. grupa Polkomtel
1. Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 27. Dach domu towarowego
2. Jelenia Góra, Pl. Kościelny 1. Wieża Bazyliki Mniejszej
3. Jelenia Góra, ul. Wzgórze Kościuszki 6. Maszt LOK
4. Jelenia Góra, ul. Sudecka 42. Dach budynku K.S. „Spartakus”
5. Jelenia Góra, ul. Sudecka 79. Dach budynku Grupy Karkonoskiej GOPR
6. Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 120. Maszt własny
7. Mysłakowice, ul. Daszyńskiego. Maszt Orange
8. Mysłakowice, ul. 1-go Maja. Wieża kościoła
9. Kostrzyca, ul. Kościuszki. Maszt własny
10. Karpacz, Góra „Pohulanka”. Maszt własny
11. Karpacz, ul. Spokojna 1. Maszt „Emitel”
Jak wspomnieliśmy na wstępie – wszystkie stacje w grupie Networks! mają zapewnioną agregację częstotliwości dzięki obecności co najmniej dwóch pasm LTE. W Plusie jedno pasmo LTE odnajdziemy natomiast w stacjach, wymienionych w pozycjach: 4 (LTE900 na splicie antenowym), 5 (LTE900), 6 (LTE900), 8 (LTE900). Warto zauważyć, że są to stacje po sobie następujące, co skutkuje tym, że terminal zwykle jest obsługiwany przez stacje dalekie i irracjonalne względem jego położenia. W drodze od Jeleniej Góry do Karpacza najczęściej, na początkowym odcinku stacją nadmiernie obciążaną jest stacja BT33522 (Pl. Kościelny 1, wieża kościoła), w dalszej kolejności: BT30122 (ul. Karola Miarki 42, maszt Orange, stacja po przeciwnej stronie centrum miasta) oraz stacja BT33175 (Karpacz, Góra „Pohulanka”), która jest doposażana do kolejnych pasm, ponieważ nie daje sobie rady z obsługą ruchu w mieście. Po pierwsze z racji pracy w Karpaczu tylko dwóch stacji, po drugie – z racji obsługiwania ruchu w odległościach dalekich od swojej lokalizacji, zaś główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak priorytetowych częstotliwości LTE w innych stacjach lub brak LTE w ogóle. Dystans od centrum miasta Jelenia Góra do ul. Turystycznej w Karpaczu, dokąd planujemy się udać, to około 22 kilometrów. Na owym dystansie przewaga ilościowa konkurentów Plusa w stacjach, to 4 sztuki. Elementem istotnym jest ponadto praca tylko dwóch stacji Plusa w mieście, podczas, gdy konkurenci wspierają się czterema lokalizacjami w mieście i jedną na jego obrzeżach (Ścięgny)
Mimo to, obie grupy powinny podjąć starania o dokrycie tych samych braków w sąsiedztwie:
1. odcinek od Karpacza Dolnego po ul. Konstytucji 3-go Maja (sąsiedztwo „Białego Jaru”)
2. wyjście szlakiem turystycznym w kierunku schroniska „Samotnia”. Chwilę po opuszczeniu Świątyni „Wang”, gdzie terminal ma zapewniony sygnał sieci z … miasta Kowary (Pl. Franciszkański, wieża kościoła) – terminale w obu grupach otrzymują sygnał ze stacji losowych, co w większości przypadków skutkuje brakiem możliwości realizacji stabilnego połączenia głosowego
3. Karpacz, sąsiedztwo ulicy Myśliwskiej
4. Karpacz, sąsiedztwo ul. Gimnazjalnej
5. Karpacz, ul. Obrońców Pokoju ( w sąsiedztwie m.in. Hotel „Mercure” oraz „Sandra SPA”). Użyteczny sygnał sieci można odebrać wyłącznie na zewnątrz
6. schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” w Karkonoszach
Stacja Plusa, z której to infrastruktury korzysta również grupa Networks!
Pomysł na jej wyposażenie jest daleki od ideału, w sąsiedztwie schroniska odbieramy sygnał ze stacji aż w Jeleniej Górze, na szlakach, prowadzących do schroniska jest bardzo losowo. Co istotne, idąc szlakiem turystycznym ponad schroniskiem „Samotnia” w kierunku „Słoneczników” i dalej do schroniska „Odrodzenie”, gdzie schronisko „Strzecha Akademicka” jest w zasięgu wzroku – sygnału sieci nie ma lub jest oferowany jako radiowy śmietnik ze stacji losowych tylko dlatego, że BTS „Strzecha Akademicka” posiada wyłącznie dwa sektory, z brakiem sektora na górny szlak ponad schroniskiem „Samotnia”, w tym – z brakiem sektora na szlak turystyczny w kierunku „Domu Śląskiego”. Tym oto sposobem, około 200 metrów od stacji bazowej, idąc od „Strzechy Akademickiej” w kierunku „Domu Śląskiego” i „Śnieżki” – tracimy realną możliwość skorzystania z usług
Oprócz pozycji wymienionych w pkt. 1-6, Plus powinien oczywiście wybudować stacje tam, gdzie posiada je konkurencja, zaś grupa Networks! ( właścicielem stacji jest Orange) – powinna dołożyć kolejne, dwa sektory do stacji przy ul. Turystycznej. Kuriozalną bowiem sprawą jest utrata sygnału w sąsiedztwie skoczni „Orlinek” lub serwowanie w kierunku terminala sygnału z lokalizacji losowych (pierwszy z koniecznych do rozbudowy sektorów). Drugi brak sygnału podmiotów Networks! lub jego spore wahania stabilności, to wyjście szlakiem turystycznym od dolnej stacji wyciągu na Kopę, w sąsiedztwie BTS Orange – w kierunku do schroniska „Strzecha Akademicka” (drugi, pożądany do robudowy sektor). Obecność stacji bazowej Orange sugeruje na mapie brak problemów z sygnałem. Tymczasem, tzw. rzeczywistość wskazuje na coś diametralnie innego. Stan, o którym wspominamy, to tylko potwierdzenie, że podmioty z grupy Networks! – mając potencjał – kompletnie nie potrafią go wykorzystać
Dane z pokrycia sygnałem trasy przejazdu, na odcinku od Jeleniej Góry do Karpacza zaprezentujemy po jego realizacji. Po weryfikacji stanu sieci w Karpaczu, kolejnym punktem analiz będzie turystyczny Świeradów-Zdrój, w tym droga wojewódzka nr 358: Szklarska Poręba – Świeradów-Zdrój

źródło: informacja własna