Unijne konsultacje rozporządzenia dot. formularza podsumowującego warunki umowy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje projektu rozporządzenia wykonawczego zawierającego formularz podsumowania warunków umowy, który umożliwia dostawcom usług spełniać obowiązki określone w dyrektywie ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Formularz zawierać będzie podsumowaniem warunków umowy, jakie zgodnie z przepisami dyrektywy dostawcy usług łączności elektronicznej będą zobowiązani przekazać wszystkim konsumentom. W podsumowaniu mają być przedstawione w prostej i przystępnej formie główne warunki oferty usługi. Powinno ono również umożliwić konsumentom łatwiejsze porównanie usług oferowanych przez poszczególnych dostawców. Konsultacje potrwają do 9 września 2019 r. Treść projektowanego rozporządzenia oraz szczegóły dotyczące zgłaszania opinii znajdą Państwo na stronach Komisji. Zgodnie z dyrektywą konsultowany akt wykonawczy powinien zostać wydany do dnia 21 grudnia 2019 r.

źródło: UKE