Plus od Świątyni Wang w Karpaczu, przez Samotnię, Strzechę Akademicką, Dom Śląski do Śnieżki

Wybraliśmy się turystycznym szlakiem na szczyt „Królowej Karkonoszy” – Śnieżki. Przebieg trasy, to najbardziej uczęszczany przez turystów turystyczny szlak, którego początek, to sąsiedztwo Świątyni Wang w Karpaczu, a następnie mające swój urok i legendę: schronisko „Samotnia” oraz kolejno: schronisko „Strzecha Akademicka” oraz „Dom Śląski”, aby dotrzeć do celu, którym był szczyt Śnieżki. Droga powrotna, to równie uroczy odcinek od Śnieżki, przez „Dom Śląski”, symboliczny cmentarz poległych ratowników i przewodników górskich, kocioł „Łomniczki”, schronisko „Nad  Łomniczką”, z finałem przy ul. Olimpijskiej w Karpaczu. Aby przeanalizować sygnał sieci na poszczególnych azymutach obeszliśmy dookoła:
a) schronisko „Strzecha Akademicka”
b) schronisko „Dom Śląski”
c) szczyt Śnieżki
Mało cierpliwym przekazujemy informacje w skrócie:
1) stacja BT34503 Strzecha Akademicka wciąż pracuje na kuriozalnych, dwóch sektorach, z wymienionymi w ostatnim czasie zestawami antenowymi. Azymuty nie są dopasowane ani do biegu szlaków turystycznych:
– w kierunku „Białego Jaru” (północ)
– górną trasą ponad schroniskiem „Samotnia”, nad „Małym Stawem” i dalej w kierunku „Słoneczników” i schroniska „Odrodzenie”. Mimo naszych ostatnich uwag w tym temacie operator pozostawił stację w niezmienionej postaci, stąd widząc optycznie schronisko „Strzecha Akademicka”, przy której jest stacja bazowa operatora – przemierzając szlak turystyczny, o którym mowa odbieramy śmietnik radiowy, bez możliwości skorzystania z usług w większości przypadków
– w kierunku szlaku na Śnieżkę
Będąc w temacie stacji Strzecha Akademicka raz jeszcze zwracamy uwagę, że z tej lokalizacji można uzyskać znacznie więcej, zaś istnienie tu tylko dwóch sektorów jest niezrozumieniem topografii górskiej i systemu biegu szlaków
2) stacja BT34603 Dom Śląski (pracują: LTE1800 i UMTS2100)
Można powiedzieć, że operator wykorzystał około 75 % możliwości tej stacji. Główny zarzut, ale bardzo istotny, to brak możliwości skorzystania z usług w sposób stabilny, a już nade wszystko z usług Data wewnątrz schroniska „Dom Śląski”, co mocno dziwi. Występuje również, prawdopodobnie parametryzacyjny problem z przełączaniem terminala z sieci 3G do 4G. W momencie zalogowania terminala do sieci 3G możemy bardzo długo czekać do momentu przełączenia do sieci 4G. Dzieje się tak na obu sektorach. Na obu głównych azymutach sygnał sieci ze stacji dostępny jest około kilometra od jej lokalizacji. Azymuty są zorganizowane na dwa główne kierunki Szlaku Jubileuszowego, tj.:
a) schronisko „Dom Śląski”, kier. schronisko „Strzecha Akademicka”
b) schronisko „Dom Śląski”, kier. szczyt Śnieżki
Co warte podkreślenia, operatorowi w sporym stopniu udało się również zorganizować sygnał sieci stacji „Dom Śląski” biegiem szlaku turystycznego w kierunku schroniska „Nad Łomniczką” (na północ). Wydaje się jednak, że jakość tego dostępu można poprawić, więc apelujemy do radiowców o analizę sytuacji
Stacja BT34603 pracuje jakościowo i zasięgowo diametralnie lepiej, aniżeli stacja na schronisku „Odrodzenie” (sytuacja opisana tutaj) – mimo tego, że w obu lokalizacjach zastosowano podobne rozwiązania w zakresie infrastruktury. W obu przypadkach nie ma jednak dedykowanej mikrokomórki dla wnętrza schroniska
3) szczyt Śnieżki:
na szczycie Śnieżki, w zależności od miejsca pobytu terminal odbiera kolejno sygnał ze stacji:
a) losowych, odległych od szczytu nawet 70 kilometrów. To oznacza, że z usług nie skorzystamy
b) BT34603 Dom Śląski, co jest warte podkreślenia ze względu na różnicę wysokości między schroniskiem „Dom Śląski” a szczytem Śnieżki. Wydaje się, że tu również można byłoby nieco poprawić cytowany zasięg
c) ze stacji BT34521 TSR Śnieżne Kotły (stacja znajduje się topograficznie bliżej Szklarskiej Poręby, zaś od szczytu Śnieżki dzieli ją około 20 kilometrów). Sygnał z tej stacji obecny jest na znacznej części polskiego obszaru szczytu „Królowej Karkonoszy”. Usługi „Data” w tym przypadku są realizowane bez problemu. Usługi głosowe niekoniecznie
Oprócz braku realnego, stabilnego dostępu do usług w schronisku „Dom Śląski”, zdecydowanie gorsza sytuacja występuje wewnątrz schroniska „Nad Łomniczką”. W jego sąsiedztwie zaś albo nie odbierzemy sygnału z żadnej ze stacji operatora albo będzie to sygnał ze stacji losowych. Oznacza to, że w tym punkcie będzie trudno skorzystać z usług. Zarówno wewnątrz schroniska, jak i na zewnątrz
KRÓTKO O KONKURENCJI, O KTÓREJ NAPISZEMY W ODRĘBNYM MATERIALE:
a) na szlaku, o którym mowa w zdecydowanej większości sygnału macierzystego sieci Play nie ma. Sytuacja nie dziwi. Play wciąż nie ma stacji w Karkonoszach. Tu temat na nowe inwestycje pozostaje otwarty
b) operatorzy Networks! niestety nie świecą przykładem. Najbardziej zadziwia sytuacja na szczycie Śnieżki oraz w sąsiedztwie schroniska „Dom Śląski” i wewnątrz tego schroniska. Na placu, na szczycie Śnieżki test speedtest w T-Mobile musieliśmy realizować dwukrotnie. Jego wynik pozostawia wiele do życzenia. Test Orange próbowaliśmy realizować… 8 razy!!! Wreszcie się udało, ale oznacza to, że coś niepokojącego dzieje się ze stacją na Śnieżce, na której operatorzy oferują dostęp do UMTS900/UMTS2100 i GSM. Wewnątrz schroniska „Dom Śląski” testy również musiały być powtarzane kilka razy zanim się zakończyły powodzeniem. Zaraz po uruchomieniu stacji na Śnieżce, po korekcie parametrów, o które wnioskowaliśmy – poprawne wyniki uzyskiwaliśmy zarówno na placu na szczycie Śnieżki, jak również wewnątrz schroniska „Dom Śląski”, z którego szczyt Śnieżki jest widoczny optycznie. Liczymy na sensowne wytłumaczenie się z tej sytuacji
Operatorzy Networks! stacji na schronisku „Dom Śląski” nie posiadają. Ze stacji „Strzecha Akademicka” oferują podobny dostęp do usług, co Plus. To jednak nie dziwi, ponieważ infrastruktura jest współwykorzystywana
Z operatorów w grupie Networks! największe problemy mieliśmy z realizacją testów w sieci Orange, które musieliśmy ponawiać bądź realizacja testów się nie udawała mimo kolejnych prób. Opisywana sytuacja nie jest jednostkowa i nie dotyczy tylko obszarów górskich
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
a) przebieg trasy
b) plik logu dla sieci Plus ze szlaku ( kolor czcionki granatowy oznacza zalogowanie terminala do stacji zupełnie irracjonalnych, co nie pozwala na skorzystanie z usług. Kolor czcionki wytłuszczony czarny oznacza zalogowanie do komórek 2G, zaś kolor czerwony przebywanie terminala poza zasięgiem sieci. Jako dopuszczalną odległość dla obsługi terminala w sieci LTE założyliśmy w tym przypadku odległość 20 kilometrów, stąd nawet stacje z Jeleniej Góry i pobliskiego Jeżowa Sudeckiego są oznaczone tak, jakby były stacjami, które mogą obsługiwać ruch dla terminali, zlokalizowanych w górach. Realnie to nie jest jednak sytuacja właściwa w przypadku, kiedy operator stacje w górach posiada, ale wymagają one realizacji korekt sprzętowych, parametryzacyjnych bądź doposażenia w kolejne sektory. W obecnej sytuacji, oprócz kroków, na które wskazujemy w bieżącym tekście – Plus powinien zainteresować się wybudowaniem stacji na szczycie Śnieżki oraz rozbudową do czwartego sektora i LTE1800 stacji BT30660 w miejscowości Karpniki
Najgorszymi odcinkami w zakresie dostępu do sieci są:
– odcinek od schroniska „Strzecha Akademicka” do około 1 km przed schroniskiem „Dom Śląski”
– odcinek niebieskiego Szlaku Jubileuszowego: schronisko „Dom Śląski” – Śnieżka, na którym topograficznie nie widać już schroniska „Dom Śląski”. Terminal z braku logicznej alternatywy korzysta więc z radiowego śmietnika aż po wypłaszczony szczyt Śnieżki, na którym jest tak, jak opisano wyżej
– część czarnego szlaku od schroniska „Dom Śląski”, przez kocioł Łomniczki, schronisko „Nad Łomniczką” do ul. Olimpijskiej w Karpaczu, z nasileniem problemów w sąsiedztwie schroniska „Nad Łomniczką” (na północ od stacji BT34603)
Przy okazji przejścia trasy, o której mowa raz jeszcze zwracamy uwagę operatorowi na konieczność doposażenia w kolejny sektor stacji BT34551 przy ul. Spokojnej w Karpaczu. Pozwoliłoby to na zagwarantowanie stabilnego sygnału sieci:
a) przy Świątyni Wang (dziś, to sygnał sieci ze stacji w mieście Kowary oraz kilku stacji w Jeleniej Górze)
b) na początkowym odcinku szlaku turystycznego w kierunku schroniska „Samotnia”, który przemierzaliśmy
Wyniki pomiarów transmisji danych:
1. schronisko „Samotnia”. Sygnał ze stacji „Strzecha Akademicka”


2. schronisko „Strzecha Akademicka”


3. schronisko „Dom Śląski” wewnątrz schroniska (konieczność powtórzenia testu)


4. schronisko „Dom Śląski” na zewnątrz (LTE)


5. schronisko „Dom Śląski” na zewnątrz (3G)


6. szczyt Śnieżki (sygnał ze stacji „Śnieżne Kotły”)

7) Karpacz, ul. Olimpijska. Restauracja „U Ducha Gór”

źródło: informacja własna

5 komentarzy

 1. I gdzie te VoLTE w info z 1 lipca 2019 ?

  • Czekamy. Podobnie jak klienci Plusa 🙂

   • Czy macie jakieś info czy będzie to działać też na iphonach?

    • Nie mamy. Testerzy weryfikują usługi na telefonach Samsunga. Już trochę to trwa

     • Dzięki za info.👍

Comments are closed.