Zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych UKE już dostępne

W internetowej witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych: GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA
Pliki:
wykazy pozwoleń radiowych dla pasm GSM/DCS/UMTS/LTE/CDMA
rejestr urządzeń (stacje, decyzją Prezesa UKE zwolnione z konieczności posiadania pozwoleń radiowych na podstawie przepisów PT )
pozwolenia radiowe dla stacji linii radiowych

źródło: UKE