UKE: zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych – październik 2019

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych
Dostępność aktualnych danych:
1. stacje bazowe
2. stacje linii radiowych
3. rejestr urządzeń, które zostały zwolnione przez Prezesa UKE z konieczności uzyskania pozwolenia radiowego na ich używanie (wciąż dane z ubiegłego miesiąca)

źródło: UKE

Materiał powiązany:
wnioski GUNB (inwestycje telekomunikacyjne)