Zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych w dobie koronawirusa

Zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych w dobie koronawirusa. Prezes UKE zwraca się do operatorów telekomunikacyjnych z prośbą o podejmowanie niezbędnych działań w celu zagwarantowania ciągłości usług, poprzez zapobieganie i usuwanie skutków przeciążenia sieci, wynikających ze zwiększonego popytu w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2120 w czasie takich zagrożeń jak epidemia koronawirusa może zostać ograniczony obowiązujący na co dzień zakaz stosowania ponadstandardowych środków zarządzania ruchem.
Rozporządzenie pozwala na zastosowanie środków w celu:
– utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników;
– zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci.
Jednocześnie przypominamy o przyjęciu i opublikowaniu wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej i BEREC w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową. Działania podjęte przez operatorów w zgodzie z wymienionymi wyżej przesłankami wynikającymi z rozporządzenia 2015/2120 oraz ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i BEREC nie będą prowadziły do naruszenia zakazu stosowania środków zarządzania ruchem.
Pełna treść pisma Prezesa UKE do operatorów dostępna jest w załączeniu.
Pismo Prezesa UKE do operatorów telekomunikacyjnych – 85 KB plik PDF

źródło:UKE