MC: Roaming w Unii Europejskiej – podziel się opinią

Roaming w Unii Europejskiej – podziel się opinią. 30 czerwca 2022 roku wygasają obecnie obowiązujące przepisy w zakresie roamingu w Unii Europejskiej. Komisja Europejska pracuje nad nowymi rozwiązaniami i czeka na opinie. Roam Like At Home (RLAH) to zasada nakazująca operatorom telekomunikacyjnym rozliczanie usług w roamingu na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju. Działa na terenie Unii Europejskiej od 15 czerwca 2017 r. *
Idzie nowe
30 czerwca 2022 roku wygasają obecnie obowiązujące przepisy w zakresie roamingu w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) pracuje już nad nowym rozwiązaniem. W opinii KE aktualna sytuacja na rynku roamingu nie gwarantuje kontynuacji zasady RLAH bez interwencji regulacyjnej. Komisja dokonując oceny wprowadzonych przepisów proponuje regulacyjne przedłużenie RLAH, jednocześnie dążąc do ulepszenia funkcjonowania całego mechanizmu. W tym celu KE rozpoczęła przegląd regulacji roamingowych oraz przygotowała tzw. wstępną ocenę skutków regulacji, rozpoczynając proces jej opiniowania. Zebrane opinie posłużą Komisji do dopracowania inicjatywy legislacyjnej planowanej na IV kwartał tego roku.
Podziel się opinią
Opinie można wysyłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Prosimy o równoległe przesyłanie ich do Ministerstwa Cyfryzacji na adres rafal.bartoszewski@mc.gov.pl.
WAŻNE! Stanowiska można przesyłać do 7 maja 2020 r.
Zachęcamy do zabrania stanowiska, szczególnie przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zrzeszające ich izby.
Kolejnym – zaplanowanym przez Komisję Europejską – krokiem w pracach nad nowymi regulacjami, będą szerokie konsultacje publiczne.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji