Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy na cyfryzację w Polsce

Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy na cyfryzację w Polsce. Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Funduszu Odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie. Cyfryzacja to jeden z priorytetów. 20% Funduszu Odbudowy będzie przeznaczone na cyfryzację – zapowiedziała w środę w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Unia Europejska przeznacza na cyfryzację coraz więcej środków. To dowód na jej wciąż rosnącą rolę.
Cyfrowy priorytet
Polska z Funduszu Odbudowy w latach 2021-2022 dostanie ok. 18,9 mld euro dotacji, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro. Razem będzie to więc blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary. Z tego, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej, aż 20% będzie przeznaczone na transformację cyfrową. W przeliczeniu na złotówki to ok. 20 mld. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument Odbudowy i Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – w skrócie RRF), który stanowi w całości 672,5 mld euro. W opublikowanym w piątek komunikacie i wytycznych Komisja Europejska poinformowała o siedmiu flagowych projektach, które mają być istotne z punktu widzenia UE. To:
– czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
– renowacja budynków,
– cyfryzacja budynków,
– 5G,
– ucyfrowienie administracji publicznej,
– upskilling i reskilling.
KE wskazuje dodatkowo na szereg planowanych działań w ramach instrumentu RRF takich jak: inwestycje w budowę europejskiej federacji chmur oraz europejskie przestrzenie danych. – Działania podejmowane przez Ministerstwo Cyfryzacji doskonale wpisują się w plany Komisji Europejskiej. To, co robimy znajduje odzwierciedlenie w przedstawionym w piątek stanowisku – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Cyfrowa dekada
Komisja Europejska będzie faworyzowała projekty w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnej łączności, także w najbardziej oddalonych miejscowościach oraz inwestycje w rozwój 5G, 6G i światłowodów. KE proponuje także rozwiązania dla bezpiecznej europejskiej e-tożsamości, zainwestowanie 8 mld euro w superkomputery, w tym rozwój procesorów nowej generacji. Planowane jest także wsparcie dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Horyzont czasowy reform i inwestycji jest wyznaczony na koniec lipca 2026 r. Z uwagi na wysoki priorytet wymienionych działań, KE przyspiesza tempo prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Polska najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. przekaże swój wkład do planu KE, w których nakreślone będą krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE. Obecnie pracują nad nim wszystkie resorty w Polsce, w tym Ministerstwo Cyfryzacji. – Zgłosiliśmy już swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. To ważne i zaawansowane koncepcyjnie projekty cyfrowe. Trwa ich weryfikacja – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przewodnicząca Komisja Europejskiej podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim podkreśliła konieczność wypracowania planu cyfryzacji Europy do 2030 r. Zwróciła uwagę na jasno zdefiniowane cele w tym zakresie, takie jak: łączność, umiejętności oraz cyfrowe usługi publiczne. Wskazała, że celem UE jest uczynienie z następnego dziesięciolecia „Europejskiej Dekady Cyfrowej”, opartej na jasnych zasadach: prawie do prywatności i łączności, wolności słowa, swobodnym przepływie danych oraz cyberbezpieczeństwie.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji