Nowy raport o rynku operatorskim w Polsce. Co przyniósł miniony rok, jakie są nowości i trendy w branży, jak budować biznes?

Nowy raport o rynku operatorskim w Polsce. Co przyniósł miniony rok, jakie są nowości i trendy w branży, jak budować biznes? Ponad połowa małych i średnich dostawców usług internetowych ocenia konkurencję na rynku, z którą mierzą się na co dzień, jako dużą, a za rok ich zdaniem sytuacja będzie jeszcze bardziej wymagająca. Mimo to, większość z nich ma optymistyczne plany na przyszłość, zamierza zdobywać nowych klientów i wdrażać nowe usługi. Szansę na rozwój mali operatorzy widzą w oferowaniu usług mobilnych oraz w projektach światłowodowych POPC. To wybrane wnioski z badania opinii przeprowadzonego przez Orange, a pełne wyniki można znaleźć w opublikowanym właśnie raporcie rynku operatorskiego „What’s up Wholesale”. Oprócz wyników badania, w raporcie czytelnicy znajdą informacje o branży, trendach i perspektywach rozwoju tego rynku, nowych technologiach, zagadnieniach prawnych, a także informacje o nowościach w ofercie usług hurtowych Orange. – Ubiegły rok pokazał, jak wysoko na liście naszych potrzeb jest szybki dostęp do internetu, zwłaszcza światłowód. Popyt na te usługi rośnie, rośnie też zainteresowanie operatorów hurtowym dostępem do naszej sieci światłowodowej, a także do infrastruktury, którą budujemy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do końca 2021 planujemy udostępnić operatorom około 360 tys. lokali abonenckich na zasięgach POPC, a w kolejnych latach około 100 tys. dodatkowych punktów, by mogli świadczyć na nich swoje usługi. To duża szansa dla lokalnych operatorów – mówi Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości. W opracowaniu raportu wzięli udział przedstawiciele blisko 125 firm – zarówno jako ankietowani, jak też autorzy komentarzy i artykułów. – „What’s up Wholesale” to pierwsze, pilotażowe wydanie, w którym dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami z naszymi klientami. Chcemy robić to cyklicznie, by pomagać im budować biznes operatorski oraz rozwijać polski rynek telekomunikacyjny – mówi Michał Reutt Dyrektor Marketingu i Strategii Hurtowej Orange Polska. W badaniu opinii zrealizowanym wśród małych i średnich operatorów, 57% ankietowanych określiło konkurencję w swoim rejonie jako dużą. Za rok dużej konkurencji spodziewa się aż 65% respondentów. 78% respondentów przewiduje dalszą konsolidację rynku w perspektywie najbliższych 5 lat. Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. – Ponad połowa badanych operatorów stwierdziła, że sytuacja ta wpłynęła na ich wyniki finansowe, jedna czwarta odczuła jej negatywne skutki, ale większa grupa – bo ponad jedna trzecia badanych – pozytywne. Niestety, najbardziej ucierpieli najmniejsi operatorzy obsługujący do 300 abonentów – w tej grupie prawie połowa wskazała, że ich przychody spadły – podsumowuje Michał Reutt. Około 2/3 ankietowanych operatorów ma jednak optymistyczne plany na przyszłość – zamierza rozwijać biznes wprowadzając nowe usługi i pozyskiwać nowych klientów. Z drugiej strony, aż 18% planuje wycofywać się z rynku poprzez sprzedaż firmy (15%) lub ograniczenie działalności (3%). Nowości w ofercie chce wprowadzić 58% ankietowanych. Największym zainteresowaniem cieszą się usługi głosowe mobilne. Aż 59% respondentów widzi możliwość rozwoju swojej działalności w projektach POPC: 37% ankietowanych deklaruje, że będzie korzystać z infrastruktury wybudowanej przez innych operatorów w ramach POPC, 16% przyznaje, że będzie współpracować z operatorami, którzy wygrali konkurs – udostępnią swoją sieć w modelu hurtowym, a 6% respondentów planuje wybudować i wykorzystywać na cele własne infrastrukturę przy dofinansowaniu z Unii.
Raport można pobrać ze strony:
Raport o rynku operatorskim w Polsce 2020 | Hurt Orange (hurt-orange.pl)

Część hurtowa Orange Polska odpowiada za współpracę z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi dostarczając usługi operatorskie w oparciu o najnowsze technologie. Portfolio zawiera m.in. usługi transmisji danych, dostępu do internetu, kanalizacji i słupów, projekty techniczne, stacjonarne usługi głosowe, a także usługi dostępu do abonentów na FTTH: BSA i LLU. Z oferty hurtowej Orange Polska korzysta blisko 3000 operatorów w Polsce i za granicą. Zobacz więcej na https://www.hurt-orange.pl/

Źródło: Orange