Szukaj po tagu: Komisja Europejska

Wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003. 28 maja 2018 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji dotyczące: – krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów (rynek 1/2003), – krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych z wyłączeniem konsumentów (rynek 2/2003), – krajowego rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (sieci telefonicznej w stałej lokalizacji) (rynek 8/2003). Dnia 26 czerwca… Czytaj dalej →

Wyniki konsolidacji projektu decyzji w sprawie zmiany oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w dniach 14 lutego – 12 marca 2018 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji, w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 4 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja… Czytaj dalej →

Scroll To Top