Szukaj po tagu: Komisja Europejska

WiFi4EU – 181 gmin z Polski ! WiFi4EU, to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych, takich jak: parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc. W ramach tej inicjatywy gminy i miasta na prawach powiatów mogą ubiegać się o specjalne bony. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do… Czytaj dalej →

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków FTR (wszczęcie II etapu postępowania konsolidacyjnego). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji w Polsce. Komisja Europejska w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydała decyzję, w której zgłosiła uwagi zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE oraz otworzyła II etap postępowania na podstawie art. 7a dyrektywy 2002/21/WE zmienionej dyrektywą 2009/140/WE Pliki: – treść decyzji KE źródło: UKE

Informacja o konsolidacji projektów rozstrzygnięć dotyczących rynków FTR. 28 marca br. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty decyzji dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji wskazanych poniżej operatorów: Czytaj dalej … źródło: UKE

Nowy ład dla konsumentów. – Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. – Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach. – Dziś w Warszawie trwa obywatelski dialog konsumencki na ten temat. W unijnym, a więc także polskim prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy ład dla konsumentów” („New deal for consumers”). – Rynek podlega szybkim zmianom. Nowy ład dla konsumentów, to odpowiedź na nowe wyzwania. Gromadzimy dane w chmurze, korzystamy z serwisów społecznościowych, coraz chętniej kupujemy przez internet. Zmiany mają wzmocnić… Czytaj dalej →

Nowy ład dla konsumentów. – Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. – Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach. – Dziś w Warszawie trwa obywatelski dialog konsumencki na ten temat. W unijnym, a więc także polskim prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy ład dla konsumentów” („New deal for consumers”). – Rynek podlega szybkim zmianom. Nowy ład dla konsumentów, to odpowiedź na nowe wyzwania. Gromadzimy dane w chmurze, korzystamy z serwisów społecznościowych, coraz chętniej kupujemy przez internet. Zmiany mają wzmocnić… Czytaj dalej →

Scroll To Top