Posty według tagów: usługi telekomunikacyjne

Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w 2017 r. Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych, SMS-y Premium Rate, zmiana warunków umowy niezgodnie z ustaleniami z rozmowy telefonicznej czy nieuznanie roszczeń w związku z uszkodzeniem przesyłki – to tylko niektóre problemy, z jakimi konsumenci zwracali się w 2017 roku do Prezesa UKE. Prezes UKE prowadzi postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR). Mają one na celu polubowne rozwiązanie sporów między konsumentem a dostawcą usług i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron. Zapraszamy… Czytaj dalej →

Od dłuższego czasu powraca temat jakości pracy UKE, w tym zlecanych przez regulatora analiz. Ot … choćby w ostatnim czasie jakości internetu, wcześniej pomiarów wzdłuż linii kolejowych, gdzie trudno – nawet przy chęci przymknięcia oka na wiele spraw – doszukać się staranności zrealizowanych prac oraz wypracowania końcowych raportów. W dzisiejszym dniu przyjrzeliśmy się ostatniej wersji wyszukiwarki usług szerokopasmowych, zawartej w internetowym serwisie Urzędu oraz rejestrowi, wydanych operatorom sieci komórkowych pozwoleń radiowych. W przypadku wyszukiwarki usług szerokopasmowych – staranność i rzetelność opracowania można ocenić w skali dziesięciostopniowej na nie więcej, jak trzy. Mało tego – można… Czytaj dalej →

Analizy cen internetu stacjonarnego i mobilnego. Ile płacimy za internet stacjonarny, a ile za mobilny? Ile kosztuje on klientów indywidualnych, a ile firmy ? I jak duży wpływ ma cena na wybór oferty ? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadają najnowsze analizy przygotowane przez Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Z badania konsumenckiego, przeprowadzonego na zlecenie UKE wynika, że z internetu stacjonarnego w 2017 roku korzystało około 70 proc. mieszkańców Polski, a ponad 25 proc. deklarowało, że korzysta z internetu mobilnego. Średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów… Czytaj dalej →

Multimedia – decyzja UOKiK – Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą Multimedia Polska. – Klienci spółki odzyskają abonament za dwa miesiące, dostaną 50 minut albo 5 GB internetu. – Operator uniknął kary finansowej, ponieważ wyeliminuje skutki swoich praktyk Multimedia Polska to operator telekomunikacyjny, oferuje m.in. dostęp do internetu i kanałów telewizyjnych. Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudził sposób zawierania lub zmiany umów w 2015 i w 2016 r. Urząd przeanalizował telefoniczne rozmowy sprzedażowe i skrypty rozmów. Postępowanie przeciwko operatorowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2016 r. Multimedia Polska błędnie informowała abonentów, że mogą odstąpić od… Czytaj dalej →

Scroll To Top