Nowe arkusze wydanych pozwoleń radiowych UKE. Czerwiec 2019

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano najnowsze arkusze, z danymi, dotyczącymi wydanych pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości radiowych przez ich dysponentów. Pośród nich znalazły się również te, wydane dla operatorów sieci komórkowych, a związane z wykorzystaniem częstotliwości dla realizacji usług w pasmach: GSM / DCS / UMTS i LTE
Dostęp do plików:
arkusze dla stacji bazowych (GSM/DCS/UMTS/LTE)
pozwolenia, związane ze łączami linii radiowych

źródło: UKE