UKE: zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych

Jak każdego miesiąca, w dzisiejszym dniu, w witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych, pracujących w pasmach: GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA oraz dla stacji linii radiowych
zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych
zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dla stacji linii radiowych
rejestr urządzeń, dla których Prezes UKE wydał decyzję o możliwości pracy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia radiowego

źródło: UKE