Plus rozszerza do LTE2600 L7 stację BT30140 w dolnośląskich Mysłakowicach

W ostatnich dniach Plus rozszerzył do LTE2600FDD stację, pracującą na maszcie Orange w miejscowości Mysłakowice. Obecnie, stacja pracuje na bazie pasm LTE: 900/1800/2600 w oparciu o trzy sektory (bardzo brakuje sektora czwartego, co widać na części drogi wojewódzkiej nr 367: Jelenia Góra – Karpacz oraz na odcinku Mysłakowice-Miłków.
We wczorajszym dniu przejechaliśmy następujący odcinek:

Jelenia Góra śródmieście-Jelenia Góra, ul. W. Pola-Jelenia Góra, Os. Łomnickie-Łomnica-Mysłakowice-Mysłakowice centrum-lokalizacja masztu-wyjazd w kierunku drogi wojewódzkiej nr 367 w kierunku Jeleniej Góry-DW367-Jelenia Góra, ul. Sudecka-Jelenia Góra centrum
Przy wyjeździe z miasta ulicą Wincentego Pola w kierunku Łomnicy sieć pokazuje dwa elementy, na które operator powinien zwrócić uwagę i to od dłuższego już czasu:
a) brak LTE1800 w stacji BT34561 (ul. W. Pola 8)
b) brak stacji na łączniku między Jelenią Górą, Dąbrowicą i Łomnicą
Dodajmy, że są to tereny turystyczne, obfitujące w urokliwe zamki i pałace, zlokalizowane w sąsiedztwie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Play posiada stację „ratującą” w Dąbrowicy na kominie Fabryki Papieru „Dąbrowica”, zaś podmioty Networks! na wieży kościoła w Łomnicy. Pomimo obecności stacji u konkurentów wskazane pojedyncze stacje, to wciąż za mało i dla przykładu, w sąsiedztwie Pałacu Wojanów każdy z operatorów notuje kłopoty z dostępem do sieci nawet na zewnątrz budynków. Sytuacja konkurentów w drodze wygląda jednak zdecydowanie lepiej, aniżeli jest to w przypadku Plusa
Skutek braku stacji na odcinku od wyjazdu z Jeleniej Góry w kierunku Łomnicy i Wojanowa oraz braku LTE1800 w stacji BT34561 skutkuje tym, że w drodze terminal odbiera sygnał ze stacji odległych o osiem kilometrów więcej. Dodajmy, że LTE1800 i czwartego sektora brakuje również z drugiej strony, tj. na własnym obiekcie w miejscowości Karpniki (BT30660). Na odcinku od Łomnicy do granicę z miejscowością Mysłakowice terminal odbiera losowo sygnał ze stacji: BT33991 Komarno, BT33453 Dziwiszów, by następnie korzystać z polepszającego się sygnału ze stacji w Mysłakowicach (BT34540 wieża kościoła oraz BT30140 maszt Orange). Około 2 kilometrów od masztu zaczyna być serwowany sygnał w paśmie LTE2600 ze stacji zmodernizowanej, tj. BT30140, ale… przy stacji w centrum tej gminnej miejscowości, dosłownie przy drugiej stacji w Mysłakowicach, tj. BT34540 również odbieramy sygnał ze stacji dalszej od terminala, ale za to z pasmem bardziej priorytetowym, tj. BT30140. W sumie powoduje to okoliczność, gdzie stacja BT34540 zaczyna być „mniej przydatna” i to w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ stacja zmodernizowana, tj. BT30140 jest radiowym sąsiedztwem stacji w Karpaczu, także z zaimplementowanym LTE2600 rozszerzenie do LTE2600 stacji BT30140 było jak najbardziej pożądane. Z tym, że dla radiowego porządku oraz proporcjonalnego, logicznego względem położenia terminala ruchu – do LTE2600 powinna być również rozszerzona stacja BT34540.
Co widzimy dalej?
Od stacji BT30140 zmierzamy najpierw w kierunku Karpacza. Tuż za tablicą z nazwą miejscowości Karpacz na około 400 metrów raz widzimy na wyświetlaczu GSM, raz UMTS900, raz LTE900, następnie LTE2600 w Mysłakowic, znów GSM, UMTS2100, LTE1800 i LTE2600 ze stacji przy na Górze „Pohulanka” w Karpaczu. Sytuacja mogłaby ulec zmianie, gdyby stacja w Mysłakowicach na maszcie Orange (BT30140) została rozszerzona o czwarty sektor, ponadto o czwarty sektor została rozszerzona stacja BT30675, o której potencjale – czasami można odnieść takie wrażenie – Plus zapomniał. Ze względu na radiowe sąsiedztwo z Karpaczem oraz z Mysłakowicami – oprócz czwartego sektora – stacja w Kostrzycy również powinna otrzymać LTE2600.
Wracamy do Jeleniej Góry
Przy powrocie drogą wojewódzką nr 367 do Jeleniej Góry do momentu sąsiedztwa z masztem Orange sytuację opisaliśmy we wcześniejszym akapicie. Jak jest dalej? Dalej sygnał LTE2600 ze stacji BT30140 (cell Id 7) w Mysłakowicach widoczny jest bardzo długi czas. Potem na przemian korzystamy z LTE1800 i LTE2600 z tej stacji. Następnie… terminal odbiera sygnał LTE1800 ze stacji górach, odległej o kilkanaście kilometrów od swojego położenia!!! A jest nią stacja poniżej schroniska Szrenica: BT34502. To z jednej strony skutek braku stacji pomiędzy Mysłakowicami a Jelenią Górą (przypomnijmy: konkurenci N! mają stację na wieży kościoła w Łomnicy), zaś z drugiej strony skutek prawdopodobnego braku dostatecznej optymalizacji sektora LTE1800 (Cell Id=5) ze stacji BT34512 Jelenia Góra Mickiewicza. Zmierzając już ulicą Sudecką w Jeleniej Górze dalej w kolejności terminal jest obsługiwany przez dwa sektory LTE1800 ze stacji BT34512 (Cell Id=5 oraz Cell Id=4), aby na wysokości stacji BT34562 Jelenia Góra GOPR przelogować się do drugiego sektora LTE1800 w stacji BT33522 w stacji Jelenia Góra śródmieście, odległej od niego o około 2.5 kilometra. Stacja ta w zdecydowanej większości obsługuje terminal aż do finiszu naszej drogi w śródmieściu. Warto dodać, że w drodze terminal minął stacje, z których usług nie skorzystał. A wszystko przez wieloletnie zaniedbania operatora. Ze stacji BT34562 nie skorzystał przez brak w niej LTE1800, ze stacji BT33173 nie skorzystał przez brak w niej należytej optymalizacji azymutów oraz brak trzeciego sektora, zaś ze stacji BT34517 nie skorzystał, ponieważ stacja pracuje nie tylko bez LTE1800, ale w zadziwiającej już dziś kombinacji split antenowego
Suplement
Przy okazji analizy pracy stacji BT30140 po jej modernizacji i pokonania drogi od Jeleniej Góry w jej kierunku przypomnijmy o wartościowej stacji, pracującej na kościelnej wieży w turystycznej Sosnówce (BT34535) oraz drugiej, na maszcie Orange, w miejscowości Podgórzyn (BT30146). Z racji radiowego sąsiedztwa ze stacjami w Karpaczu i Mysłakowicach stacje powinna zostać doposażone do LTE2600, a ponadto każda z nich ze względu na braki w sygnale na zewnątrz budynków w miejscowościach: Podgórzyn Górny, Sosnówka Górna, Zachełmie, Przesieka (efektywność stacji na dachu schroniska „Odrodzenie” na azymucie w kierunku Przesieki jest ZEROWA) powinna być rozbudowana do LTE2600. Rozbudowę do czwartego sektora (lub więcej), oprócz rozbudowy do LTE1800 bez zbędnej zwłoki powinna przejść również stacja w Jeleniej Górze-Sobieszowie na wieży Zamku „Chojnik”, ponieważ jest to kluczowa stacja dokryciowa dla stacji pracujących w sąsiedztwie, w tym w Zachełmiu i w części Podgórzyna
Test speedtest w paśmie LTE2600 stacji BT30140

Parametry odebranego sygnału pod stacją BT30140

Zainteresowanym rozwojem zasięgu i modernizacją sieci Plus zapraszamy do dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl

Z kolei zainteresowanych rozwojem sieci 5G Plusa w Jeleniej Górze informujemy, że w pierwszej kolejności technologię tę otrzymają stacje: BT34554: Al. Jana Pawła II 21 oraz BT33741 Pola. Żywimy nadzieję, że 5G w Plusie nie będzie budowana w sposób losowy, wyspowy i z wymieszanymi technologiami na stacjach sąsiadujących, jak miało to miejsce w przypadku każdego z poprzednich pasm, czyli 2G/3G oraz 4G

źródło: informacja własna

Materiał powiązany:
Jelenia Góra: testy transmisji danych operatorów. Podsumowanie
Pogórze Kaczawskie – Góry Kaczawskie – Pogórze Izerskie. Część 3. Sygnał Play i podsumowanie dla wszystkich
jakość stacji bazowych, to nie tylko pasma, ale również dosył

2 komentarze

  1. Dużo ludzi w Karpaczu? Muszę się wybrać w któryś weekend 🙂

    • W weekend jest wciąż bardzo dużo. W powszedni dzień nie

Comments are closed.