T-Mobile zasięg: sygnał sieci operatora na regionalnych trasach na północ od Jeleniej Góry. Play tym razem pokonuje nawet tego konkurenta

We wcześniejszych informacjach prezentowaliśmy jakość dostępnego sygnału sieci Plus oraz Play na dwóch drogach, na północ od miasta Jelenia Góra. W bieżącym wpisie, na tych samych trasach – prezentujemy jakość dostępnego sygnału sieci T-Mobile. Zaznaczmy już na wstępie – że z trzech operatorów, których stabilność technologii i jakość sygnału w drodze porównaliśmy – statystycznie najlepiej zaprezentował się Play. O ile w Plusie oraz w T-Mobile notujemy zaniki sygnału sieci oraz obsługę terminala w segmencie 3G – o tyle w sieci Play utrzymuje się z różną jakością – niemniej sygnał w segmencie LTE. W Play także ani razu nie utraciliśmy sygnału sieci. Wartym przypomnienia jest to, że nasze analizy prezentują to, co zastajemy na zewnątrz budynków. Dziś, żaden z operatorów nie jest w stanie zapewnić ciągłego sygnału sieci wewnątrz budynków wzdłuż przejechanych tras, gdybyśmy nasze testy odnieśli właśnie do zakresu indoor.
Sugestie w zakresie polepszenia sytuacji pokryciowej dla operatorów globalnych:
1. wybudowanie stacji bazowej w gminnej miejscowości Jeżów Sudecki. Na odcinku od Jeleniej Góry do pierwszej, logicznej stacji w łańcuchu, która terminal obsługuje odbieraliśmy sygnał z losowych stacji w Jeleniej Górze, odległych od terminala o kilka kilometrów
2. rozszerzenie stacji w miejscowości Siedlęcin o czwarty sektor. Z jednej strony poprawi to sytuację pokryciową, z drugiej strony – sygnał sieci będzie miał szansę dotrzeć tam, gdzie go dziś nie ma, np. do schroniska PTTK „Perła Zachodu”. Właścicielem stacji jest Orange
3. przejechana trasa, to w zdecydowanej większości obszar o zmiennej topografii terenu. Oznacza to, że podczas planowania stacji bazowej powinien podlegać szczególnej analizie. Operatorzy globalni posiadają spory potencjał wśród stacji, które pracują. Niestety, jest to potencjał w sporym stopniu niewykorzystany
4. stacja bazowa T-Mobile w miejscowości Strzyżowiec. Maszt jest zlokalizowany w bardzo korzystnym topograficznie punkcie. Niestety, stacja tylko z trzema sektorami nie jest w stanie udźwignąć występujących w sąsiedztwie braków w sygnale, w tym zapewnić dotarcie sygnału w różne punkty o zmiennej topografii, jeśli w jej dyspozycji znajdują się właśnie tylko trzy sektory. Doskonale widać te braki w pliku logu poniżej
5. jadąc trasą pierwszą, tj. od Jeleniej Góry w kierunku miasta Wleń i dalej powiatowego Lwówka Śląskiego mamy przez większość drogi w polu widzenia Pogórze i Góry Kaczawskie. To nie tylko obszar geograficzny, ale od wielu lat bardzo zaniedbany zasięgowo. Play próbuje wybudować tu „palmę pierwszeństwa” i jak na razie stacjami bazowymi w miejscowościach: Czernica, Proboszczów i Nowy Kościół trafia w miejsca, gdzie konkurenci mają problemy. Oczywiście, wspomniane stacje wymagają dopracowania i uzupełnienia w kolejne sektory. Niemniej – ani w Proboszczowie ani w Nowym Kościele konkurenci nie istnieją. Operatorom globalnym sugerujemy jednak rozpoczęcie prac od wybudowania przemyślanej jakościowo stacji w miejscowości Czernica, gdzie pracują stacje Play i Plusa. Dobrze byłoby wyposażyć taką stację w pięć sektorów
6. z radiowego punktu widzenia kolejną stacją, już pracującą na rzecz operatorów globalnych jest stacja T-Mobile w miejscowości Klecza. Tu znów właściciel trafił w lokalizację. Lokalizacja jednak to nie wszystko i mimo potencjalnych możliwości – operatorzy tej możliwości nie wykorzystują. W związku z powyższym mamy problem z dostępem do sygnału w miejscowości Nielestno, czy dosłownie w optycznej widoczności stacji – w miejscowości Łupki. Stacja wymaga dopasowania tilt do topografii terenu oraz uzupełnienia o kolejne sektory
7. w zakresie stacji w mieście Wleń na maszcie Emitela nie mamy zastrzeżeń
8. w zakresie stacji w miejscowości Golejów na maszcie Orange nie mamy zastrzeżeń
9. nowa stacja bazowa powinna zostać wybudowana natomiast w miejscowości Pławna (w Plusie pracuje na wieży kościoła), zaś kolejna w miejscowości Pławna Górna, gdzie swoją stację wybudował Play. Z jednej strony stacja w Pławnej Górnej wspomaga dostęp do sieci przy drodze wojewódzkiej nr 297, z drugiej zaś wspomaga zasięg na odcinku od Pławnej w kierunku turystycznego Lubomierza, gdzie stacja operatorów globalnych już pracuje. Z kolei stacja w centrum Pławnej, to – jak wspomnieliśmy – domena Plusa. Stacja powinna mieć jednak z racji topografii terenu pięć sektorów, w tym mechaniczny uptilt na sektorach w kierunku Lwówka Śląskiego i drogi do Lubomierza. Zaznaczmy, że operatorzy globalni na odcinku od Pławnej po granice Lwówka Śląskiego mają ogromne problemy z jakością sygnału, z utratą włącznie
10. nowa stacja bazowa (może na maszcie Play?) powinna powstać także w lokalizacji, gdzie pracuje stacja Play, nazwana „Dębowy Gaj”. To stacja na pograniczu Pławnej i Mojesza, w niedalekim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 297. Tu operatorzy globalni również tracą sygnał sieci. Stacja powinna posiadać nie mniej jak cztery sektory. A to z racji braków sygnału w sąsiedztwie, związanych właśnie z topografią terenu
11. dojeżdżamy pod Lwówek Śląski
W południowej części tego miasta problemy z dostępem do sygnału posiadają wszyscy operatorzy. W przypadku operatorów globalnych albo tu sygnału nie ma, albo na zewnątrz dociera ze stacji zupełnie przypadkowych, odległych nawet ponad 10 kilometrów
12. Rakowice Wielkie / Rakowice Małe. Ze względu na spore braki w sygnale i drogę alternatywną pomiędzy dwoma miastami powiatowymi oraz przemysłowo-turystycznym charakterem obu miejscowości stacje powinny powstać zarówno w Rakowicach Wielkich, jak i w Rakowicach Małych. Przypomnijmy, że to właśnie w Rakowicach Małych pracuje niedawno uruchomiona stacja Play. Brakuje w niej jednak jakościowej optymalizacji i czwartego sektora
13. stacja Orange w miejscowości Włodzice Wielkie. Stacja pracująca efektywnie, brakuje w niej jednak czwartego sektora na wschód, z azymutem na miejscowości Ustronie/Żeliszów, gdzie operatorzy mają problemy nawet na zewnątrz
14. stacja na maszcie Plusa w miejscowości Suszki, przy drodze wojewódzkiej nr 297. Podobnie, jak we Włodzicach Wielkich brakuje w niej jednak czwartego sektora
15. ze względu na obszar przemysłowy (kopalnia „Nowy Ląd”), sporą urbanizację – zadziwia brak stacji operatorów globalnych w miejscowości Niwnice. Lokalizacja powinna być jednak przemyślana, stacja wyposażona w cztery sektory, zaś jej cel to efektywne dopełnienie tego, co operatorzy są w stanie „wyciągnąć” ze stacji Orange w miejscowości Mściszów, pokrycie przemysłowych Niwnic, sąsiedztwa tej miejscowości i miejscowości Kotliska, jednocześnie uzupełniając to, czego nie jest w stanie pokryć stacja Włodzice Wielkie i nie zdoła pokryć nowa stacja z miejscowości Rakowice Wielkie
16. wracamy do Jeleniej Góry. Jedną ze stacji, której nie mijaliśmy radiowo w drodze „TAM” jest stacja Janice na maszcie Plusa. Stacja powinna zostać doposażona do pięciu sektorów. Jej cel to nie tylko zapewnienie pokrycia przy drodze wojewódzkiej nr 297 i krajowej nr 30, ale również ściśle turystycznych obszarów już na Pogórzu Izerskim
17. podobnie jak w przypadku stacji Janice, rozbudowy do kolejnych sektorów wymagają stacje: Stara Kamienica (maszt Plusa) i Rybnica (rurowy maszt Orange), zaś dodatkowo operatorzy powinni dołączyć w Rybnicy do masztu Plusa z racji tego, że na odcinku pomiędzy stacją w Rybnicy a Jelenią Górą terminal „widzi cały świat”. Dla zachowania prestiżu przy drodze krajowej nr 30 dobrze byłoby taką inwestycję przeanalizować
18. z racji problemów z dostępem do sieci wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 (Jelenia Góra – Bolesławiec – Zielona Góra) i w części drogi krajowej nr 30 (Jelenia Góra – Zgorzelec) sugerujemy ponadto wybudowanie kolejnych stacji w lokalizacjach:
a) Barcinek – swego czasu pracowała na zakładzie „ARF” stacja Plusa, następnie T-Mobile, choć ta druga bardziej w charakterze mikrokomórki i nie miała przełożenia na poprawę jakości sygnału przy drodze krajowej nr 30
b) Pasiecznik (pożądane cztery sektory), np. na wieży kościoła. Stacja nie tylko uzupełni zasięg przy drodze krajowej nr 30, ale zapewni dostęp do sygnału sieci na drodze łączącej DK30 z turystycznym Mirskiem i dalej Świeradowem-Zdrój
c) Wojciechów. Cel, to z jednej strony zapewnienie stabilności sygnału przy drodze wojewódzkiej nr 297, z drugiej zaś łącznika do turystycznego Lubomierza
d) Biedrzychowice. Cel, to zapewnienie dostępu do sieci przy drodze krajowej nr 30 (dziś tu sygnał zanika) oraz wyjazdu drogami prostopadłymi w turystyczne obszary, m.in. w kierunku zalewów w sąsiedztwie miasta Leśna (Zalew Czocha, Leśniański) oraz dojazdu do Zamku Czocha

Informacje o trasach:
1. Trasa pierwsza: Jelenia Góra – Siedlęcin – Strzyżowiec – Wleń – Łupki – Pławna – Lwówek Śląski – Rakowice Małe – Włodzice Wielkie
przebieg trasy na mapie
log jakości sygnału T-Mobile, trasa Jelenia Góra – Włodzice Wielkie

2. Trasa druga: Kotliska – Rakowice Małe – Lwówek Śląski – droga wojewódzka nr 297 – Pławna – Golejów – DW297/DK30 – Pasiecznik – Rybnica – Jelenia Góra
przebieg trasy na mapie
log jakości sygnału T-Mobile, trasa Kotliska – Jelenia Góra

źródło: informacja własna

Materiały powiązane:
Plus zasięg: sygnał sieci operatora na regionalnych trasach na północ od Jeleniej Góry. Czy przegrana z Play musiała być aż taka?
Play zasięg: sygnał sieci operatora na regionalnych trasach na północ od Jeleniej Góry
Podróże z Plusem: trochę turystycznie, trochę przygranicznie i mimo wszystko… zdziwienie!

5 komentarzy

  1. Piekło zamarzło 🙂

  2. Witam. A sprawdzaliście podczas tego testu czy tą ciągłość sygnału LTE Play da się używać? W sensie rozmowy czy internet. Bo z moich obserwacji to owszem Play trzyma się twardo LTE w terenie, nie zrzuca w dół do 3G, ale jest to LTE które ciężko użyć w praktyce.

    • Nie można. Stąd też dodatkowe informacje o sugestiach inwestycyjnych i zasięgu indoor

  3. Jednak nie zamarzło…

    • Nie chodzi o „zamarzanie” bądź nie. Jedna kwestia, to realny brak możliwości wykorzystania LTE przy granicznych wartościach jakościowych, co logiczne – inna kwestia, to mimo wszystko przewaga statystyczna Play na tym odcinku nad konkurencją, w tym obecność sygnału sieci przy jego utracie u konkurentów. Przewaga bierze się wprost z obecności stacji tam, gdzie konkurenci ich nie mają. O ile najczęściej spotykamy „dublety” obiektów Play w bezpośrednim sąsiedztwie stacji partnerów w roamingu krajowym, aby z owego roamingu uciec – o tyle w przypadku tej trasy jest coś zdecydowanie więcej, choć – jak zaznaczyliśmy w materiale – najmłodszy operator nie ma części swoich stacji tam, gdzie dodatkowo powinny być. Właśnie w lokalizacjach stacji konkurentów. Skutek jest taki, że ostatecznie w przypadku każdego z operatorów trudno mówić o zasięgu indoor w miejscowościach przy trasie. Jest to w większości zasięg drogowy, który powinien być i tak dopełniony

Comments are closed.