Posts Tagged: UKE

Barcelona, 23 lutego 2016 r. Wyniki PLAY za pełny rok obrotowy 2015 – Komunikat prasowy. PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 25,2% (wzrost o 3,8 p.p. r/r), poprawiając zarówno przychody, jak i wynik EBITDA. Najważniejsze dane finansowe za rok 2015: – Całkowita baza klientów wzrosła do 14,15 mln (+15,2% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 50,0% z 47,3% na koniec 2014 – Całkowite przychody operacyjne wyniosły 5 363 mln zł, wzrastając o 22,1% rok do roku – Przychody od użytkowników wyniosły 4 102 mln zł, wzrastając o 16,4% rok do roku –… Read Article →

Zgodnie z planem, przejechaliśmy północno-zachodnią część województwa dolnośląskiego oraz południowo-zachodnią część województwa lubuskiego. Łącznie, ponad 800 kilometrów. Dodatkowo, analizie poddaliśmy kolejowy odcinek na trasie: Jelenia Góra – Zgorzelec ( pociąg relacji: Jelenia Góra – Gorlitz DE ). W drodze realizowaliśmy nie tylko pomiar jakości sygnału sieci komórkowych, ale również przeprowadzaliśmy testy prędkości działania transmisji danych. Jak wspominaliśmy przy okazji zapowiedzi przejazdu, liczyliśmy, iż w odróżnieniu od wcześniej analizowanego, kolejowego odcinka Jelenia Góra – Kraków, będzie można z powodzeniem i w pełni zrealizować testy dla obu podmiotów, współwłaścicieli Networks! Niestety, w T-Mobile wciąż występują kłopoty z… Read Article →

Sąd Apelacyjny oddalił apelację KIGEiT. Sąd Apelacyjny oddalil apelację Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie określenia rynku właściwego jako krajowego rynku świadczenia usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W dniu 19 lutego 2016 r. r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa na skutek apelacji Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt XVII AmT 29/13, oddalającego odwołanie KIGEiT od decyzji Prezesa UKE z dnia 8… Read Article →

Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. (OPL). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał w dniu 17 lutego 2016 r. decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), mającego zastosowanie do kalkulacji kosztów OPL, która zostanie sporządzona w 2016 r., przewidywanych na rok 2017 w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego („Rynek 5”) Czytaj dalej … ( źródło: UKE )

Konsultacje projektu decyzji w sprawie Oferty SOR. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. (tzw. Oferty SOR) w zakresie zmiany stawek za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienie i utrzymanie lokalnej pętli światłowodowej Czytaj dalej … ( źródło: UKE )

Scroll To Top