Posts Tagged: UKE

GUS przedstawił dane na temat rynku łączności w 2015 r. Przychody firm telekomunikacyjnych w Polsce wzrosły w 2015 r. do 39,9 mld zł. Z danych przedstawionych w publikacji GUS wynika, że najbardziej, bo o 18,3 proc. do niespełna 4,08 mld zł, spadły w 2015 r. przychody z usług telefonii stacjonarnej. O 28,1 proc. – do niemal 1,5 mld zł, wzrosły przychody z radia i telewizji kablowych. Przychody z dostępu do internetu i transmisji danych wyniosły niemal 14 mld zł, a przychody z usług telefonii komórkowej skurczyły się o 1,2 proc. do niespełna 20,3 mld zł…. Read Article →

Publikacja listy białych plam NGA w Polsce. Prezentujemy Państwu najbardziej aktualną listę białych plam NGA w Polsce. Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie: – danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa UKE, – danych z tegorocznych konsultacji społecznych obszarów białych NGA Lista stanowi podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla drugiego konkursu… Read Article →

Sejm powołał Marcina Cichego na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sejm powołał w środę Marcina Cichego na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). W lipcu przed końcem kadencji z tego stanowiska odwołana została Magdalena Gaj. Wnioskowała o to premier Beata Szydło w związku z rezygnacją Gaj. Za wyborem Cichego na pięcioletnią kadencję głosowało 293 posłów, przeciw było 117, a 19 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek prezesa Rady Ministrów Czytaj źródło … [ nowemu Prezesowi UKE życzymy, aby uporał się z tym, z czym… Read Article →

WSA oddalił skargę Polkomtela. Wyrok w sprawie rezerwacji częstotliwości na rzecz P4. W dniu 8 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) ogłosił sentencję wyroku w sprawie ze skargi Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Polkomtel”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 30 października 2015 r. nr DZC-WAP-5174-3/13(383), utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-3/13(234), dokonującą na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości o szerokości 2×5 MHz z zakresu… Read Article →

WSA oddalił skargę Polkomtela. Wyrok w sprawie rezerwacji częstotliwości na rzecz T-Mobile. W dniu 8 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) ogłosił sentencję wyroku w sprawie ze skargi Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Polkomtel”) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z dnia 30 października 2015 r. nr DZC-WAP-5174-5/13(378), utrzymująca w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-5/13(228), dokonującą na rzecz T-Mobile Polska S.A. rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości o szerokości 2×5 MHz z zakresu 1744, 9-1749,9 Mhz oraz 1839,9… Read Article →

Scroll To Top