Posts Tagged: UKE

Konsultacje projektu decyzji w sprawie Oferty SOR. Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej o dostępie do sieci Orange Polska S.A. (tzw. Oferty SOR) w zakresie zmiany stawek za udostępnienie ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienie i utrzymanie lokalnej pętli światłowodowej Czytaj dalej … ( źródło: UKE )

Wyniki testu zawężania marży (testu MS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 11 lutego 2016 r. do 18 lutego 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone testy zawężenia marży (Testy MS) w odniesieniu do usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet zapewnionej w podstawowej klasie ruchu, w opcji „do 10240/1024 kbit/s”, „20480 kbit/s” oraz „do 80000 kbit/s”, w technologii ADSL oraz VDSL, obowiązującej na terenie całego kraju. Więcej informacji w załączonym pliku ( źródło: UKE )

Wyniki konsultacji w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. 24 grudnia 2015 r.  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 412-420 MHz oraz 422-430 MHz. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło sześć stanowisk, złożonych przez następujące podmioty: Czytaj… Read Article →

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, które wyłoniło się w toku postępowania przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie, w sprawie z apelacji T-Mobile Polska S.A. 17 lutego 2016 r. przed Sądem Najwyższym miała miejsce rozprawa w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, które wyłoniło się w toku postępowania przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie, w sprawie z apelacji T-Mobile Polska S.A. (poprzednio Polska Telefonia Cyfrowa S.A.; dalej „T-Mobile”) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2014 r. sygn. akt XVII AmT 10/12, oddalającego… Read Article →

UKE skontrolował rynek smartfonów i tabletów. Przez ostatnie lata na rynku elektroniki przeznaczonej do użytku osobistego jednymi ze zdecydowanych liderów stały się smartfony i tablety. Zauważalny jest znaczny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń na świecie, w tym także w Polsce (wzrost w 2014 r. o ok. 40% wobec roku 2013). Powyższy trend związany jest z rozwojem technologii informatycznych, a co za tym idzie ze wzrostem możliwości oferowanych przez tego rodzaju urządzenia. Dotyczy to w szczególności większego znaczenia popularności treści wideo, dźwięku i obrazu, które zastępują dotychczas istniejące formy przekazu oparte wyłącznie na tekście pisanym Czytaj… Read Article →

Scroll To Top