Szukaj po tagu: UKE

Marcin Cichy Prezesem UKE. Marcin Cichy oficjalnie objął urząd Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Marszałek Marek Kuchciński wręczył mu akt powołania. Na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 14 września 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażoną w dniu 22 września 2016 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej źródło: UKE

Komunikat Prezesa UKE w sprawie opłat za usługi hurtowe świadczone przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani korzystaniem z usług RSS  zgłosili do Prezesa UKE problemy napotkane w toku negocjowania warunków współpracy określonych w ofertach ramowych RSS. Wśród niektórych operatorów infrastruktury RSS funkcjonuje nieprawdziwe przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE. Prezes UKE przedstawia komunikat w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa, tzw. Decyzjami notyfikacyjnymi, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy RSS oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu… Czytaj dalej →

Wyniki testu zawężania marży (Testu MS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 23 września 2016 r. do 30 września 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone testy zawężenia marży (Testy MS) w odniesieniu do usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcjach „do 10240/1024 kbit/s”, „20480 kbit/s”, „do 80000 kbit/s”, występujących jako usługi wiązane z usługami dodatkowymi: VoIP, TV, obowiązujących na terenie całego kraju. Pełne informacje o wyniku Testu MS zostały zawarte w załączonym pliku źródło: UKE

Prezes UKE wszczyna postępowanie w sprawie danych inwentaryzacyjnych. W związku z opublikowaną 16 września br. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji listą białych plam NGA, przedsiębiorcy telekomunikacyjni wskazują na niepoprawność danych inwentaryzacyjnych. Mając na względzie powyższe Prezes UKE wszczyna postępowania administracyjne, mające na celu ustalenie, czy podmioty wywiązały się należycie z ciążących na nich obowiązków poprawnego przekazania danych o istniejącej infrastrukturze i świadczonych usługach telekomunikacyjnych, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 r., wynikających z art. 29 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych źródło: UKE

Ministerstwo Cyfryzacji szczegółowo odniesie się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej w sprawie aukcji LTE. W związku z informacjami, że Komisja Europejska przesłała do Polski zarzuty formalne związane z przeprowadzeniem aukcji na częstotliwości superszybkiego Internetu LTE informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji szczegółowo odniesie się do wątpliwości KE po ich dokładnej analizie. Podkreślić należy, że na chwilę obecną nie można mówić o żadnych karach finansowych nakładanych na Polskę. KE prosi o wyjaśnienie wątpliwości, jakie ma w sprawie przeprowadzonej przez poprzedni rząd aukcji na częstotliwości przeznaczone na superszybki Internet mobilny. Nie jest tajemnicą, że sprawa ta budziła i budzi kontrowersje…. Czytaj dalej →

Scroll To Top