Posts Tagged: UKE

Wyniki konsultacji decyzji dla rynku 3a/2014. Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla hurtowego rynku lokalnego dostępu w stałej lokalizacji. W dniach 28 czerwca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszarów gminnych określonych w Załączniku nr 1 do projektu tej decyzji, ustalenia, że na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji, na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszarów gminnych określonych w  Załączniku… Read Article →

Konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowy dotyczące dostępu do budynków. dostępu w zakresie kosztów do budynków. Z dniem 18 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniającej umowy dotyczące dostępu do budynków nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 przy ul. Jana Kantego Przyzby w Krakowie oraz dostępu do budynków nr 6, 8, 10 przy ul. Magnolii w Krakowie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy spółka jawna, w zakresie kosztów związanych z dostępem do tych budynków, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”. Przedmiotem niniejszego… Read Article →

Poczta Polska rejestruje karty pre-paid Orange. Klienci Orange mogą już zarejestrować „numer na kartę” w placówkach pocztowych. Jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy o współpracy między obiema firmami. Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz  karaty SIM w systemie pre-paid aby z niej skorzystać musi dokonać jej rejestracji. Obowiązek rejestracji wszystkich używanych w systemie pre-paid kart SIM reguluje wprowadzona 1 lipca 2016r. ustawa antyterrorystyczna. Akt prawny nakłada obowiązek rejestrowania nowych kart, zaś właścicieli kart będących w użytkowaniu zobowiązuje do dopełnienie formalności do 1 lutego 2017 r. Po tym terminie niezarejestrowane karty zostaną wyłączone przez operatorów. – Poczta… Read Article →

Wdrożenie szyny integracyjnej i dalsze prace w projekcie. Informacja o stanie aktualnych prac prowadzonych w ramach projektu. 29 czerwca 2016 r., po uprzednim przeprowadzeniu testów akceptacyjnych, nastąpił odbiór końcowy szyny integracyjnej WSO2 ESB. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło 5 tygodni przed wyznaczonym terminem. Obecnie Wykonawca – Asseco Poland S.A. – świadczy usługę wsparcia technicznego oraz gwarancji. 19 lipca 2016 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie, dostarczenie i wdrożenie Systemu Rejestrów dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca Alterout IT sp. z o.o. przygotował harmonogram realizacji umowy oraz rozpoczął realizację przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy został… Read Article →

Decyzja Prezesa UKE utrzymująca w mocy decyzję z dnia 17 lutego 2016 r. Decyzja Prezesa UKE w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (wskaźnika WACC) dla Orange Polska w odniesieniu do usług realizowanych na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego. W dniu 5 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (KIGEiT) z dnia 7 marca 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa UKE z dnia 17 lutego 2016 r. nr DHRT.WORK. 6091.1.2015.23, w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu… Read Article →

Scroll To Top