Posts Tagged: UKE

Prezes UKE zaprasza na warsztaty w sprawie neutralności sieci. Warsztaty dotyczące wdrożenia nowych regulacji w zakresie otwartego Internetu. W związku z trwającymi pracami dotyczącymi wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowanych współpracą przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz izby zrzeszające podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym… Read Article →

Przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. 29 stycznia 2016 r.  rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Projekt dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego udostępniony jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej Czytaj dalej … ( źródło: UKE )

Prezes UKE prezentuje Raport przeniesień numerów. Statystyki przeniesień numerów w sieciach ruchomych za pośrednictwem systemu PLI CBD w III i IV kwartale 2015 r. Od chwili uruchomienia w zarządzanym przez Prezesa UKE systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu w 2015 r., przeniesiono 717 236 numerów. Poniżej prezentujemy raport zawierający statystyki przeniesień w sieciach ruchomych w III i IV kwartale 2015 r. Treść Raportu… Read Article →

Plus z najszybszym Internetem według badania UKE. Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa. Badanie porównawcze jakości usług operatorów telekomunikacyjnych przeprowadzone zostało w grudniu ubiegłego roku przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu przez UKE. W trakcie badania wykonanych zostały dziesiątki tysięcy różnych testów usług z wykorzystaniem kart SIM operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Pomiary zrealizowane zostały na terenie całego kraju, a aż 83% wykonywanych zostało w ruchu. Zgodnie z opublikowanym 22 stycznia raportem średnia prędkość pobierania danych… Read Article →

W ostatni piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania jakości sieci. T-Mobile ma Najlepszą Sieć, a będzie jeszcze lepsza !!! W ostatni piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował rezultaty badania jakości sieci. To pierwsze od czasu prezentowanych przez T-Mobile wyników pomiarów zrealizowanych na tak dużą skalę. W raporcie zaprezentowane zostały wskaźniki jakościowe dla połączeń głosowych i usług transmisji danych. Potwierdziły one to co mówimy od lat – T-Mobile ma Najlepszą Sieć, o czym świadczą wyniki poszczególnych usług. Jako, że publikacja raportu wzbudziła sporo dyskusji i analiz, a same wyniki były interpretowane dość różnie, zaprosiliśmy Dariusza Kupca, Dyrektora… Read Article →

Scroll To Top